lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Nyheter

2018-12-17

Studentkonsulter flyttar närmare näringslivet i Helsingborg

"Behöver du en aerosolfysiker? Inga problem, det ordnar vi!". Med åttio studentkonsulter från ett fyrtiotal olika utbildningar kan Lunicore hitta kompetenser inom allt. Så gott som. På det

[...]

2018-12-14

Helsingborgs stad ger stöd åt nya forskningsmiljöer 2019

Sex forskningsprojekt vid Campus Helsingborg har beviljats stöd från Helsingborgs stad för 2019. Varje år bidrar

[...]

2018-12-04

Heldag om entreprenörskap och innovation i Helsingborg

Tisdagen den 11 december genomförs en heldag för entreprenörskap, innovation och transformation i Helsingborg. Åtta

[...]

2018-11-30

Globalt projekt ska inspirera gymnasieelever att välja högskolestudier

Bridge to Employment har hjälpt 4 500 ungdomar i världen att bygga en ljus framtid. Under tre år får elever på

[...]