Lena Rolén får universitetets administrativa pris: "Känns hedrande och roligt"

Varje år delar Lunds universitet ut det administrativa priset för utmärkta administrativa insatser av innovativ karaktär. 2020 års pristagare är biträdande studierektor Lena Rolén vid Institutionen för strategisk kommunikation på Campus Helsingborg samt forskningshandläggare Sophie Hydén Picasso vid sektionen Forskning, samverkan och innovation. De belönas med 15 000 kr vardera för egen kompetensutveckling.

Eva Nelsson – Publicerad den 25 november 2019

Lena Rolén belönas för utmärkta administrativa insatser av innovativ karaktär som bidragit till Lunds universitets utveckling. Foto: Erika Fransson/Kennet Ruona

– Jag är mycket glatt överraskad, det känns hedrande och roligt att få ett så fint erkännande i rollen som studievägledare och administratör, säger Lena Rolén.


Genom priset önskar universitetsledningen uppmärksamma utmärkta insatser i administrationen inom hela universitetet. Priset överlämnas vid universitetets årshögtid i januari 2020.

Så här lyder nomineringen:

"Lena Rolén har under sin tid på institutionen varit initiativrik och drivande på ett sätt som går långt utöver det vanliga och som varit ovärderligt inte bara för institutionens studenter och anställda, utan för hela Campus Helsingborg. Hon är väl insatt i förvaltningsrätt och universitetets administrativa processer, vinnlägger sig alltid om att driva ett rättssäkert arbete och är inte minst en modig person som aldrig tvekar om att berätta om sin ståndpunkt och driva den på ett konstruktivt och respektfullt sätt.

Bland de många initiativ Lena har tagit kan räknas följande:

Hon har i många år och med framgång arbetat för att Campus Helsingborgs studenter ska ha samma resurser vad gäller service och stöd som studenterna i Lund. Hon har varit pådrivande för att Campus Helsingborg har utvecklat ett gemensamt samarbete kring internationalisering, mottagande och samarbete mellan de internationella masterprogrammen. Hon har också tagit många initiativ kring institutionens internationalisering, t ex vad gäller mobiliteten för våra studenter, tecknandet av nya utbytesavtal, kurser på engelska för inresande studenter. Detta har lett till att institutionen har en hög andel utresande studenter.

"Lena har också drivit utvecklingen av vårt internationella masterprogram. Hennes kompetens om de frågor som internationella studenter behöver hantera med uppehållstillstånd, boende, studiesociala frågor har bidragit till programmets framgångar."


Dessutom har hon i samverkan med studentorganisationerna medverkat i ett mångårigt arbete för att informera studenter om universitetets ansvar för att arbeta mot diskriminering och trakasserier av studenter. Nyligen tog Lena Rolén initiativ till en gemensam administration och samordning av skriftliga prov på Campus Helsingborg, vilket kommer att effektivisera administrationen betydligt och dessutom fungera som ett pilotprojekt för övriga delar av universitetet. För dessa och för många andra insatser förtjänar hon att hedras."