Helsingborgs Handelsförenings satsning på unga forskare ska stärka Lunds universitet

Helsingborgs Handelsförening har under många år stöttat forskning och utbildning vid Lunds universitet. Nu fortsätter satsningen med inriktning på unga forskartalanger vid Campus Helsingborg. Målet är att unga disputerade forskare ska få bättre möjligheter att bygga upp sin framtida forskning och karriär.

Eva Nelsson – Publicerad den 2 december 2019

Den nya satsningen ger unga forskare vid Campus Helsingborg möjlighet att söka stöd för att bygga upp sin forskning. Foto: Johan Bävman

Den nya strategiska satsningen innebär att Helsingborgs Handelsförening utlyser medel om 1 miljon kronor per år under 2020–2024. Unga forskare som har disputerat högst tre år tidigare får möjlighet att söka stöd för en period på upp till två år.

Förutom forskare med koppling till Helsingborg prioriteras satsningar med utgångspunkt i handel, industri, tjänste- och serviceverksamhet.

– Finansieringen från Helsingborgs Handelsförening är ett fint bidrag som ger möjlighet för nydisputerade eller forskare tidigt i karriären att vidareutvecklas som forskare och bygga upp sitt framtida område. Denna typ av finansiering är unik i sitt slag, och en fin brygga från utbildningen som forskarstuderande till en framtida karriär inom akademin, säger Annika Olsson, rektor vid Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Sven Rosenkvist, verkställande ledamot i Helsingborgs Handelsförening och Kenneth Persson, ordförande Helsingborgs Handelsförening undertecknar överenskommelsen tillsammans med Annika Olsson, rektor Campus Helsingborg. Foto: Eva Nelsson

Under de tre senaste åren har Helsingborgs Handelsförening gjort en betydande satsning på forskningen i modevetenskap. Genom satsningen har Campus Helsingborg kunnat utveckla forskningsmiljön inom det internationellt växande fältet Fashion Studies.

– Ett starkt campus är viktigt för Helsingborg och stärker också Lunds universitet. Genom att satsa på spännande forskning inom våra områden och attrahera unga forskare vill Handelsföreningen bidra till att göra Helsingborg till en ännu mer attraktiv stad och Lunds universitet till ett ännu mer attraktivt universitet. Länken mellan Campus Helsingborg och näringslivet stärks ytterligare med det här långsiktiga samarbetet, säger Sven Rosenkvist, verkställande ledamot i Helsingborgs Handelsförening.

För mer information

Sven Rosenkvist, verkställande ledamot, Helsingborgs Handelsförening, 070-914 45 11
Annika Olsson, rektor Campus Helsingborg, Lunds universitet, 070-522 45 69