Nytt samverkansavtal för att stärka Helsingborg som universitetsstad

Utdrag från rektorsbloggen

– Publicerad den 15 mars 2020

Nu är det klart med ett strategiskt samverkansavtal mellan Lunds universitet och Helsingborgs stad. Det innefattar fem mål för att utveckla Campus Helsingborg, CH, och Helsingborg som universitetsstad.

Vi har länge haft ett gott samarbete med Helsingborgs politiker och näringsliv. Deras stöd och intresse för Campus Helsingborg är oerhört viktigt för vår verksamhet där.

 

För ett år sedan satsade vi 35 miljoner kronor över fem år av universitetsgemensamma medel för att stimulera forskning och nya utbildningar vid CH. Att Helsingborg är partner i vår strävan att CH ska vara en ledande utbildnings-, forsknings- och innovationsmiljö är en förutsättning för att vi ska lyckas riktigt bra.

 

Universitetet har sedan tidigare även ett övergripande strategiskt samarbetsavtal med Lunds kommun. I Lund är universitetet än mer påtagligt i stadsmiljön jämfört med i Helsingborg och tillsammans med Lund har vi samarbete kring stadsutveckling, kultur- och museiverksamheterna, näringslivet och innovationssystemen samt studenterna.

 

Vi har även valt att skriva strategiska partneravtal med företagen Saab och Ericsson samt med Stockholm Environment Institute. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är med samverkan. Alla våra partners, i dessa större övergripande avtal som jag nämnt här, eller de som samarbetar med fakulteter, institutioner eller enskilda forskare på olika sätt och i olika omfattning gör att vårt lärosäte kan utvecklas på bästa sätt.

 

Torbjörn Von Schantz,

Rektor vid Lunds universitet