Arbetssituationen för spelutvecklare utreds

Forskningsprojekt om dataspelsbranschen får 4,3 miljoner.

Sofia Hermansson – Publicerad den 7 oktober 2020

Erika Andersson Cederholm, Mikael Bergmasth och Malin Espersson på Institutionen för service management har beviljats forskningsanslag av Forte för forskningsprojektet ”Hållbara arbetsvillkor i den kreativa sektorn: Spelutvecklares arbetssituation i dataspelsbranschen”.

– Vi vill öka kunskapen om den svenska dataspelsbranschens arbetsvillkor och arbetskultur, för att identifiera förutsättningarna för en socialt hållbar arbetsmiljö i branschen. Vi kommer att genomföra intervjuer och observationer på såväl stora som små spelföretag.

– Dataspelsbranschen är en svensk bransch på snabb framväxt inom de kreativa och kulturella näringarna, men hittills nästan helt outforskad när det gäller arbetsvillkor och arbetskultur, vilket motiverar studien, säger Malin Espersson, en av forskarna bakom projektet.

Forskningsprojektet

Syftet med studien är att öka kunskapen om den svenska dataspelsbranschens arbetsvillkor och arbetskultur. På så vis kan vi identifiera förutsättningarna för en socialt hållbar arbetsmiljö i branschen.

Studien fokuserar på följande frågeställningar

1) Hur förstås, upplevs och förhandlas arbetets villkor och former i dataspelsbranschen? samt

2) Hur förstås, upplevs och organiseras det kreativa arbetet i dataspelsbranschen?

Genom främst djupintervjuer med spelutvecklare analyseras drivkrafter men också upplevelser av (o)trygghet samt organisering av arbetet.

Det öppnar upp för analyser av gränsdragningar mellan arbetsliv och privatliv; hur utvecklarna förhandlar ”värdet” av olika slags arbetsuppgifter och hur de förstår och förhandlar kreativitet i ett kommersiellt skapande.