Campus Helsingborg växer med strategiska satsningar

Ett medielaboratorium, masterutbildning i Fashion Studies, nytt centrum för arbetarhistoria och testmiljöer för samhällslösningar. Det är några av de verksamheter som startar på Campus Helsingborg när Lunds universitet satsar 35 miljoner kronor. Vid lanseringen den 16 april lyfte nästan taket av entusiasmen från forskare, medarbetare och samarbetspartners som jobbar tillsammans med de nya satsningarna.

– Publicerad den 18 april 2019

Campus Helsingborg får sju nya initiativ som leder till utökad forskning, utbildning och samverkan. Foto: Johan Bävman

– Det är en otroligt trevlig dag måste jag säga, att vi kan sjösätta sju briljanta och innovativa initiativ som jobbar på tvären inom Lunds universitet. Här kan vi utvecklas genom både intressanta forskningssatsningar och nya program och kurser som sticker ut och är unika i Sverige, säger Annika Olsson, rektor vid Campus Helsingborg.

En av de nya forskningsmiljöerna som nu byggs upp är Kulturens rum och kreativitetens villkor. Målet är att skapa en komplett forsknings- och utbildningsmiljö, som sätter igång samarbeten och möter behov av framtida utbildning.

– Vi har fokus på två nyckelbegrepp. Det första är kreativitetens villkor: Hur organiseras arbetet inom kulturella och kreativa näringar? Vilka är drivkrafterna? Det andra är kulturens rum – hur kulturen gestaltas på olika platser och i olika miljöer, säger Philip Warkander, universitetslektor i modevetenskap.

– Det är en stark forskningsmiljö med över 14 forskare från tre fakulteter. Vi kommer också att satsa på uppdragsutbildning och nya internationella masterprogram i "Fashion Studies" och "Culture and Creativity Management", säger Cecilia Fredriksson, professor i etnologi.

Studenter på ingenjörsutbildningar behöver även rustas med icke-tekniska kompetenser, menar Christin Lindholm, universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap.

– Vi kommer att starta ett centrum, Core of Extended Engineering. Ingenjörer behöver kunna mer än bara det tekniska, till exempel digitalisering, användarcentrerad utveckling, riskhantering, kommunikation och kvalitet. Vi har redan samarbete med näringslivet och vill utveckla det. Vi samarbetar också med biblioteket och Studieverkstaden på Campus Helsingborg, säger hon.

Satsningen på Urban social innovation – en inramning för välfärdsarbete i förändring leder till att flera nya verksamheter etableras på Campus Helsingborg. Fokus ligger på hur urbana sociala innovationer kan bidra till samhällsförändring:

– Satsningen ligger i linje med att Helsingborg vill bli Europas ledande innovationshuvudstad. Inom SoPact kommer vi att etablera fyra testmiljöer kopplat till fyra olika förvaltningar inom Helsingborgs stad. Det kommer att bli mer forskning kring "Inclusive Cities" på Campus Helsingborg. Tidigast hösten 2020 planerar vi att börja utbilda hälso- och sjukvårdskuratorer. Vi startar också ett ”simuleringslabb” där våra socionomstudenter kommer att få mer färdighetsträning, säger Marcus Knutagård, universitetslektor vid Socialhögskolan.

Satsningen Strategic Communication: Behavioural Data Analysis innebär att utveckla en ny inriktning inom kandidat- och masterutbildningarna i strategisk kommunikation. Målet är också att utveckla en ettårig internationell masterutbildning inom området.

– Satsningen minskar gapet mellan oss och konkurrenter som Oxford Internet Institute – Oxford, here we come! Alla pratar om big data och machine learning, men vi kopplar det till strategisk kommunikation. Den nya inriktningen ligger i gränssnittet mellan områden som dataanalys, artificiell intelligens, kognitionsvetenskap och strategisk kommunikation. Vi har också med det yrkesmässiga perspektivet – hur fungerar det faktiskt i verkligheten? säger Howard Nothhaft, universitetslektor i strategisk kommunikation.

Initiativet Historisk arbetslivsforskning innebär att Centrum för arbetarhistoria, som idag finns i Landskrona, flyttar sin verksamhet till Campus Helsingborg.

– Här kommer vi in i ett akademiskt sammanhang och kan anställa fler forskare. Vi kommer att skapa nya kurser och utveckla samverkan med organisationer i näringslivet. Det saknas en överblick över historisk arbetslivsforskning på Lunds universitet och vi ser ett behov av att göra en inventering, säger Mikael Ottosson, universitetslektor i historia.

Syftet med satsningen på Förstärkning av forskningsöverbyggnad och skapande av forskarskola inom retail management är att etablera en tvärvetenskaplig forskningsmiljö av internationell toppklass med fokus på handel.

– Centrum för handelsforskning har mer än fyrtio affilierade forskare. Vi är duktiga på att koppla ihop oss med det omgivande samhället. Nu kan vi fortsätta forskningen med teman som till exempel digitaliseringen i handeln och framtidens handelsplatser. Hur kommer de att se ut? Vi kommer att skapa en forskarskola inom retail management och planerar att bygga upp en tvärvetenskaplig masterutbildning inom retail, säger Ulf Johansson, professor i företagsekonomi.

Initiativet En strategisk plattform för politisk kommunikation utvecklar en mötesplats för samarbete kring utbildning och forskning i politisk kommunikation på Campus Helsingborg. Nya kurser utlovas och ambitionen är att utveckla ett utbildningsprogram i politisk kommunikation.

– Vad är politisk kommunikation i ett digitalt medielandskap? Politisk kommunikation har förändrats på många olika sätt. Vi lever i en hybridkultur där gränserna mellan olika genrer håller på att lösas upp – mellan kommunikation och journalistik och mellan masskommunikation och interpersonell kommunikation, säger Nils Gustafsson, universitetslektor i strategisk kommunikation.

– Vi kommer att etablera ”Medielabbet”, som är en interaktiv lärandemiljö där lärare, forskare och studenter möts. Lunds universitet saknar flexibla miljöer där både studenter och medarbetare kan spela in ljud och bild. Och det finns redan ett intresse från organisationer utanför universitetet att samarbeta inom ramen för denna satsning, till exempel Ikea, säger Andreas Mattsson, forskare vid Institutionen för kommunikation och medier och ansvarig för Journalistutbildningen.

De sju initiativen ligger väl i linje med den strategi som Lunds universitet har för Campus Helsingborgs framtid – att långsiktigt stärka och utveckla forskningen och utbildningsutbudet, enligt Torbjörn von Schantz, rektor vid Lunds universitet.

– Campus Helsingborg är en väldigt viktig del av Lunds universitet och detta är en stor satsning från universitetet. De nya verksamheterna stimulerar till fortsatt utveckling av Campus Helsingborg i samarbete med externa partners. Det är en nystart och en spännande dag! säger Bo Ahrén, vicerektor för samverkan vid Lunds universitet.


Text: Eva Nelsson


Sju nya strategiska satsningar 2019–2023

  1. Strategic Communication: Behavioural Data Analysis. Koordineras av Howard Nothhaft, Institutionen för strategisk kommunikation, Samhällsvetenskapliga fakulteten, howard.nothhaft@isk.lu.se.

  2. En strategisk plattform för politisk kommunikation. Koordineras av Nils Gustafsson, Institutionen för strategisk kommunikation, Samhällsvetenskapliga fakulteten, nils.gustafsson@isk.lu.se.

  3. Urban Social Innovation – en inramning för välfärdsarbete i förändring. Koordineras av Marcus Knutagård, Socialhögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten, marcus.knutagard@soch.lu.se.

  4. Kulturens rum och kreativitetens villkor. Koordineras av Cecilia Fredriksson, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten, cecilia.fredriksson@ism.lu.se.

  5. Förstärkning av forskningsöverbyggnad och skapande av forskarskola inom retail management.
    Koordineras av Ulf Johansson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, ulf.johansson@fek.lu.se.

  6. Historisk arbetslivsforskning. Koordineras av Mikael Ottosson, Historiska institutionen, Humanistiska och teologiska fakulteterna, mikael.ottosson@hist.lu.se.

  7. Core of Extended Engineering. Koordineras av Christin Lindholm, Institutionen för datavetenskap, Lunds Tekniska Högskola, christin.lindholm@cs.lth.se.