Detta gäller för höstterminen 2020

Campus Helsingborg fortsätter att följa Folkhälsomyndigheten och Lunds universitets rekommendationer. Här kan du läsa hur dessa är implementerade hos oss och hur detta påverkar dig som student.

– Publicerad den 26 augusti 2020

Info inför terminsstart HT20 

Coronaviruset kommer att vara en del av vår vardag ett bra tag framöver. Vi måste alla fortsätta att visa hänsyn och hjälpas åt att begränsa smittspridningen. 

Campus Helsingborg fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens och LU:s rekommendationer. Listan nedan visar hur dessa är implementerade på Campus Helsingborg och hur detta påverkar dig som student.

Förändringar i ditt schema 

 • Akademisk kvart gäller ej. Mellan 31 aug–31 oktober gäller INTE akademisk kvart i Campus Helsingborgs gemensamma lärosalar. Syftet är att undvika trängsel i våra gemensamma utrymmen.
 • Schemat justeras oftare – var uppmärksam. Kolla därför dit schema ofta. 

Förändringar i våra lokaler

 • Två ingångar till hörsalarna. Ingångarna är märkta så att en dörr ska används som ingång och en dörr som utgång. Detta för att undvika att du som ska in i salen stöter ihop med den som ska gå ut.
 • Undervisningssalar stängs av. Då vi har flyttat ut stolar från lärosalarna för att anpassa till avståndet mellan dig som student och dina studiekamrater stängs en del salar för möbelförvaring. Rum som används för möbelförvaring kan inte användas så länge som Campus Helsingborg har Covid-anpassat våra lärosalar. Det gäller: C127, C218, C525 och E224. Även vissa grupprum används för möbelförvaring. Dessa går alltså ej att använda.
 • LTH-salar. Du som läser på LTH använder i regel de salar som har 1 meter avstånd mellan stolarna. Detta följer LTH:s beslut gällande salsundervisning. Det gäller datorsalarna på C4 och undervisningssalarna C521 och C522.  

Förändringar i våra gemensamma utrymmen

Ytorna i cafeterian och studiemiljöer är anpassade för att minska smittspridning.

 • Stolar är borttagna. Detta görs helt enkelt för att du som student ska hålla avståndet till dina studiekamrater.
 • Markeringstejp är uppsatt. Även detta görs för att du som student ska ha avstånd till andra studenter.
 • Tydlig skyltning. Information om att hålla avstånd finns på svenska och engelska. Detta sker genom golvmarkering, beachflaggor, bordspratare samt via den digitala skärmen vid entrén. Vidare sker information via Campus Helsingborgs sociala medier samt via webb.
 • Handsprit är utplacerad. Den finns på U1 samt i receptionen. Fler stationer med handsprit kommer att finnas i slutet av september.
 • Plexiglas i receptionen. Detta görs för att minska risken för de som arbetar i receptionen samt för dig som student. Även golvmarkeringar för att hålla avståndet är utplacerat.

Förändringar i lokalvård och städ 

 • Gemensamma ytor. Kontaktytor såsom dörrhandtag, stolshandtag och bord där risken för smittspridning är städas ofta och är så kallade prioriterade områden. Samma sak gäller foajéer, entréhallar och toaletter liksom pentryn/kök och korridorsytor.
 • Studiemiljöer. Stolar och bord i undervisningssalar/grupprum, studentpentryn och i studiemiljöer som studenterna vistas mest frekvent i, torkas av minst två gånger per dag.
 • Self-service. Vi undersöker möjligheten att tillhandahålla våtservetter i datorsalarna så att du som student själv kan torka av ditt tangentbord.

Förändringar inom kommunikation

·     Information om att hålla avståndet skickas regelbundet via Campus Helsingborgs kanaler. Påminnelser skickas ut via digitala kanaler (främst Instagram) samt via de digitala skärmar som finns på Campus Helsingborg.

Samtalsstöd till dig som student

Du som är student på Campus Helsingborg har alltid möjlighet att vända dig till vår kurator eller präst om du behöver stöd.

 • Kurator. Malin Kisro är vår kurator på Studenthälsan. På grund av den rådande situationen under covid-19 har Studenthälsan begränsade fysiska besök. Samtal sker främst via telefon. Du når Studenthälsan på 046-222 43 77 eller boka en tid genom webbtidbokningen.
 • Studentpräst. Oavsett tro eller livsåskådning är du välkommen till enskilda samtal med vår studentpräst. Jessica Gunnarsson Nordqvist är studentpräst hos oss och nås via telefon 070-3 72 61 06 eller via mejl jessica.g.nordqvist@svenskakyrkan.se