Innovatörer får stöd för att lösa samhällsproblem

Hur kan vi förebygga ofrivillig ensamhet? Utveckla våra stadsdelar? Stötta invånares engagemang? I ett samarbete mellan Lunds universitet, Helsingborgs stad och Vinnova ska 13 sociala entreprenörer få stöd för att utveckla sina idéer.

– Publicerad den 3 oktober 2019

Sopact har tillsammans med Helsingborgs stad identifierat fyra utmaningar som på olika sätt berör invånarna i Helsingborg. Foto: Helsingborgs stad

Projektet genomförs under två år i samverkan mellan fyra förvaltningar i Helsingborgs stad, myndigheten Vinnova samt Sopact som är en innovationsfrämjande verksamhet vid Socialhögskolan vid Lunds universitet. Målet är dels att hjälpa de sociala innovatörerna framåt, dels att ta reda på om det går att möjliggöra nya former av samarbeten, partnerskap och affärer mellan offentliga aktörer och sociala innovatörer. Avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling håller ihop projektet från stadens sida.

– Många utmaningar vi har kommer inte gå att lösa var och en för sig. Därför är det så viktigt att offentliga verksamheter möter innovatörer och att näringslivet bidrar. Vi kommer att få nya lärdomar i processen och vi kommer att hitta nya typer av lösningar genom att vi jobbar med korsbefruktning på det här sättet, säger Annette Melander Berg, näringslivsdirektör.

Sopact har tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen identifierat fyra utmaningar/behov som på olika sätt berör invånarna i Helsingborgs stad. I maj rekryterades de sociala innovatörer som kommer att matchas med de identifierade behoven samt ett av målen i Helsingborgs stads vision: ”den inkluderande staden”.

– Det blir en mycket spännande lärprocess som kan leda till arbetsmetoder och processer som kommer att beröra inte bara Helsingborg utan hela Sverige, säger Jan Abrahamsson, projektledare och verksamhetsledare på Sopact.

Ytterligare ett antal partners är knutna till projektet: Inköpsenheten i Helsingborg stad, HBG Works, Nyföretagarcentrum, PART (Preventivt arbete tillsammans) och Öresundskraft. Dessa partners är en viktig del av processen och kommer att bistå innovatörerna med kunskap och erfarenheter. Innovatörerna kommer att arbeta på bland annat Campus Helsingborg, HBG Works, Tryckeriet och Pixlapiren.

Följande sociala innovatörer är rekryterade: Alexandra Westelind, Asmaa Shiekh Attleh, Carlos Martinez, Charbel Tawk, Elinor Samuelsson, Eva Wendt, Faisal Albinali, Frida Georgson, Martina Oxling, Nour Habib, Parul Ghosh, Passant Elsoury och Sara Carlsson.

Projektet finansieras av Vinnova, Socialhögskolan vid Lunds universitet och Helsingborgs stad.

För mer information

Jan Abrahamsson, projektledare och verksamhetsledare Sopact: 0730-67 10 30
Marcus Knutagård, biträdande prefekt Socialhögskolan, Lunds universitet: 0709-13 61 89
Annette Melander Berg, näringslivsdirektör Helsingborgs stad: 0722-27 17 14

Om Sopact

Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet på Socialhögskolan vid Lunds universitet vars syfte är att katalysera idéer som tar tillvara på samhällets potential. Sopact arbetar utforskande, samskapande och framtidsorienterat i processer som identifierar, utvecklar och testar lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Sopact agerar som en intermediär mellan offentlig sektor, privat sektor, akademin och medborgaren.