Kan lärdomar från corona hjälpa oss ur klimatkrisen?

Campus Helsingborgs forskare Stefan Gössling undersöker pandemins effekter på turism och resande.

Nina Nordh – Publicerad den 18 juni 2020

I början av året gick världen från överturism till nästan ingen turism alls på bara några få månader. Nedstängningen av världens länder saknar motstycke i historien. I en nyligen publicerad artikel analyserar bland annat professor Stefan Gössling vid Campus Helsingborg, Lunds universitet coronakrisens effekter på turism och resande. Forskarna hoppas att beslutsfattare och företag inte återgår till business-as-usual utan tar tillfället i akt och skapar en mer resilient turismsektor.


I slutet av april publicerade Stefan Gössling, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, en artikel om turism och coronapandemin. Sex veckor senare är den med 40 000 nedladdningar den mest nedladdade artikeln någonsin i den vetenskapliga tidskriften Journal of Sustainable Tourism. Artikeln har Stefan Gössling skrivit tillsammans med två forskarkollegor från Kanada och Nya Zeeland.

– Vi har jämfört två olika kriser. Coronapandemin som är en plötslig kris och klimatförändringarna som är en långsam, men på sikt en än mer förödande kris. Klimatförändringen är också en kris som stannar kvar och bara blir värre om vi inte gör något åt den, säger Stefan Gössling.

I artikeln diskuterar forskarna hur coronapandemin har förändrat samhället och inte minst turismen. När Internationella reserestriktioner drabbade 90 procent av världens befolkning tidigare i år ledde det till drastiska minskningar i resandet. Nu hoppas forskarna att beslutsfattare och företag drar lärdomar från pandemin och ökar takten ännu mer i omställningen till en mer hållbar turism.

– Det behövs annorlunda turismsystem där man framför allt slutar subventionera flyget. Frågan är nu om våra beslutsfattare passar på att genomföra de stora förändringar som behövs i omställningen till ett fossilfritt samhälle. I stället för att prata om hur vi kan återuppbygga samma system som tidigare, borde vi prata mer om vilket framtida samhälle vi vill ha, säger Stefan Gössling.

 

Läs mer:

Stefan Gössling, Daniel Scott & C. Michael Hall (2020): Pandemics, tourism
and global change: a rapid assessment of COVID-19, Journal of Sustainable Tourism, DOI:
10.1080/09669582.2020.1758708
Länk till artikeln: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2020.1758708