Klart vilka projekt som får medel från Kompetensfonden

Forskning om fossilfria godstransporter, hållbart chefskap och konstens betydelse för social hållbarhet. Det är några av de projekt vid Campus Helsingborg som beviljats medel från Helsingborgs stad genom Kompetensfonden.

Sanna Trygg – Publicerad den 11 januari 2021

Ansökningarna har behandlats av Strategiska utskottet på Campus Helsingborg. De har därefter skickats till en beredningsgrupp samt en styrgrupp i Helsingborg stad för slutgiltigt beslut. Pengarna delas ut i januari 2021.

Fem forskningsprojekt har beviljats medel från Kompetensfonden till den sammantagna summan av 1,8 miljoner kronor. Sammanlagt inkom 21 ansökningar. 

– Det är oerhört positivt att forskningen här på Campus kan växlas upp ytterligare. Jag vill rikta ett stort tack till Helsingborgs stad som tydligt visar att man vill fortsätta gynna Campus forskningsmiljö. Det gagnar inte bara universitetet utan hela staden och samhället, säger Charlotta Johnsson, rektor Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Fonden delas ut årligen och syftar till att långsiktigt öka antalet studenter lokaliserade i Helsingborg och andelen forskning vid Campus Helsingborg samt bidra till frågor som rör kompetensförsörjning. I syftet ingår också att stimulera samverkan mellan högre utbildning och forskning å ena sidan och lokalt näringsliv å andra. 

– Vi vill via fonden stimulera forskningsmiljön på Campus men också bidra till mer samverkan mellan staden, näringslivet och akademin. Det kommer att vara en nyckel både för att skapa tillväxt och för att lösa flera av de samhällsutmaningar som vi står inför framåt, säger Annette Melander Berg, näringslivsdirektör Helsingborgs stad.

Ansökningarna har behandlats av Strategiska utskottet på Campus Helsingborg. De har därefter skickats till en beredningsgrupp samt en styrgrupp i Helsingborg stad för slutgiltigt beslut. Pengarna delas ut i januari 2021.

Följande projekt har beviljats medel:

  • Om stadens rumsliga förutsättningar för delandetjänster, Mattias Kärrholm, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, (LTH).

  • Konst för en stad i förändring - de offentliga gestaltningarnas betydelse för social hållbarhet, Cecilia Cassinger, Institutionen för strategisk kommunikation, (S-fak).

  • Hjälpmottagande som praktik och kompetens - en studie av hemtjänst, Håkan Jönson, Socialhögskolan, (S-fak).

  • Innovativa lösningar och strategisk förändring för fossilfria godstransporter, Henrik Pålsson, Förpackningslogistik, (LTH).

  • Hållbart chefskap och chefers arbetsmiljö, Johan Alvehus, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, (S-fak).

Kontakt:

Mattias Kärrholm, Institutionen för arkitektur och byggd miljö (LTH), Mobil: +46 73 050 77 52

Cecilia Cassinger, Institutionen för strategisk kommunikation, (S-fak), Telefon: +46 42 35 65 25

Håkan Jönson, Socialhögskolan, (S-fak), Telefon: +46 46 222 12 93

Henrik Pålsson, Förpackningslogistik, (LTH), Telefon: +46 46 222 76 83

Johan Alvehus, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, (S-fak), Mobil: 0709-740474

För ytterligare frågor:

Sanna Trygg, kommunikationsansvarig, Campus Helsingborg, Mobil: 0727 - 17 22 01