Miljongåva överlämnas

Den 20 november överlämnas gåvan på 1,5 miljoner från Helsingborgs stad och Helsingborgs Handelsförening till Campus Helsingborg. Pengarna ges i samband med att Campus Helsingborg fyller 20 år. Donationen ska gå till forskningsområdet logistisk, handel och artificiell intelligens (AI).

Sanna Trygg – Publicerad den 18 november 2020

Donationen består av 750 000 kronor från respektive part. Medlen ska användas för att anställa en postdoktor under två år.

– Donationen kommer att göra stor skillnad och ytterligare stärka den framstående forskningen vi har inom logistik och e-handel på Campus Helsingborg. Gåvan tydliggör att vi och staden arbetar mot samma mål och visioner. Ett stort tack, säger Annika Olsson, rektor för Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Pengarna kommer att användas för att tillsätta en tjänst som postdoktor vid ReLog. Donationen ska förstärka ReLog kompetens och förmåga att agera som katalysator för förändringsarbete.

– Inom logistik och handel sker inom en snar framtid, en övergång från personcentrerad beslutsfattande till en mer datacentrerad och automatiserad beslutsfattande med AI. För att förverkliga potentialen och erhålla samhällsfördelar behövs mycket ny kunskap. Med gåvan kan ReLog tillsammans med handeln och Helsingborg stad börja utnyttja modern teknik och analyser bättre för att möta framtidens logistikbehov och möjligheter, säger Daniel Hellström, forskningsledare för ReLog.

– Handel och logistik är starka branscher i Helsingborg och det finns sedan tidigare nära samarbeten med forskning på Lunds Universitet. Forskartjänsten som nu inrättas kommer ytterligare stärka Campus Helsingborgs forskningsplattform inom området och genom tillämpning gagna det lokala näringslivets utveckling, inte minst genom att kunna bidra med spets inom artificiell intelligens, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

– I detta samarbete finns tydliga målbilder som bland andra handlar om att stödja strategiska satsningar, utveckla regional samverkan mellan näringsliv och samhälle, att utveckla Campus fysiska och digitala plattformar för gränsöverskridande samverkan samt att öka tvärvetenskaplig och högkvalitativ utbildning, forskning och innovation. Jubileumsbidraget går helt i linje med den målbilden, säger Anette Melander Berg, näringslivsdirektör i Helsingborgs stad.

– Campus innebär att vi har ett av världens 100 främsta universitet i centrala Helsingborg. Tillsammans med närheten till företagen och den starka förankringen av forskningen i det lokala näringslivet gör det platsen unik i Sverige och kanske även i Europa. Näringslivet genom Handelsföreningen har under lång tid gjort betydande satsningar på forskning vid Campus och vi ser ett stort värde i att fortsätta att vara med och utveckla verksamheten. Vi är glada att tillsammans med staden kunna bidra även i samband med jubiléet, säger Sven Rosenkvist, Verkställande i Helsingborgs Handelsförening.

Helsingborgs stad och Campus Helsingborg, Lunds Universitet, har haft ett framgångsrikt samarbete sen Campus Helsingborg bildades 2000. I mars 2020 upprättades i samma anda ett samverkansavtal som gäller fyra år framåt. Syftet är att utveckla Helsingborg som universitetsstad.  

Sanna Trygg

Kommunikationsansvarig

Campus Helsingborg, Lunds Universitet

Sanna.trygg@ch.lu.se

0727-17 22 01 

Cecilia Eklund

Presschef

Helsingborgs stad

Cecilia.eklund@helsingborg.se

073-422 19 95