Ny utbildning: hälso- och sjukvårdskurator

"Den här utbildningen är mycket meriterande." Det säger Eva Rosenquist, chefskurator på Skånes universitetssjukhus, SUS.

Johan Lindskoug – Publicerad den 14 september 2020

Från och med hösten 2020 utbildar Campus Helsingborg hälso -och sjukvårdskuratorer. Utbildningen är ett viktigt steg i den fortsatta professionaliseringen av yrket, menar Eva Rosenquist, chefskurator på Skånes universitetssjukhus, SUS. Här ger hon sin bild av utbildningen, yrket och arbetsmarknaden under kommande år.

Hej Eva, vad ser du att studenter kan ha för nytta av att läsa utbildningen?
- För den som vill arbeta som hälso- och sjukvårdskurator är den här programutbildningen mycket meriterande. Det är en specialistutbildning på avancerad nivå som ger en fördjupad kunskap i precis de ämnen och metoder som en legitimerad kurator inom sjukvården behöver ha. Utbildningen ger en ökad yrkeskompetens, vilket i sin tur leder till en förstärkning av patientsäkerheten.

Vilken nytta har en yrkesutövande kurator av de teoretiska kunskaper som förmedlas i utbildningen?
- En viktig del i definitionen av en profession är förmågan att omsätta teorier i den kliniska verksamheten. Att arbeta utifrån evidens och beprövad erfarenhet och ha förmåga att kommunicera ut grunderna för ett beslut är väsentligt, inte minst inom hälso- och sjukvården.

Hur ser arbetsmarknaden ut för hälso- och sjukvårdskuratorer under kommande år?
- Den har varit stabil under en längre tid och jag förväntar mig inga stora förändringar mer än sedvanliga pensionsavgångar. Kuratorer inom sjukvården är en yrkesgrupp som ofta stannar kvar länge på sina tjänster.  Det är också en anledning till att jag varmt rekommenderar utbildningen. Vi ser ett stort intresse och har många sökande vid rekryteringar.

Vilken karaktär har kuratorsarbetet, vad tycker du själv är mest spännande med ditt yrke?
- Det första jag tänker på är yrkets bredd. Som sjukvårdskurator arbetar du med patienter, anhöriga, personal och studenter. Du erbjuder en kombination av samtalsstöd, samtalsbehandlingar och social rådgivning. Det är en självständig yrkesroll med stort handlingsutrymme. Jag vill också lyfta fram det tvärprofessionella teamarbetet kring patienten och förmånen att få finnas med när det svåraste händer eller har hänt, att få göra skillnad.

Den nya legitimationen för hälso-och sjukvårdskuratorer, vilka möjligheter öppnar den?
- Inom hälso- och sjukvården har alla akademiska professioner legitimation. Rätten till legitimation förbehålls grupper som har en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter och ett särskilt ansvar för patienternas säkerhet i vården. Det är en styrka att även kuratorer nu får en legitimationsgrundande utbildning. För den enskilda socionomen ger utbildningen en fantastisk möjlighet att utveckla sin professionella kompetens. Till den generella kompetens som socionomutbildningen ger, finns nu möjlighet att få en fördjupad specialistkompetens inom hälso- och sjukvården. Att vara legitimerad hälso- och sjukvårdskurator är givetvis meriterande även på den övriga arbetsmarknaden för socionomer.

Mer information om programmet:

Studierektor för avancerad nivå

Leili LaanametsTel: 046 - 222 93 78

E-post: leili.laanemets@soch.lu.se

Programansvarig
Marianne Larsson Lindahl
E-post: marianne.larsson_lindahl@soch.lu.se

Studievägledare
Margaretha Blomgård
E-post: margaretha.blomgard@soch.lu.se

Förbokade vägledningssamtal

Ett vägledningssamtal måste bokas i förväg. Skicka mejl för att boka en tid. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.

E-post: studievagledning@soch.lu.se