Se samtalen från Framtidsveckan - igen

De forskarsamtal som genomfördes under årets upplaga av Framtidsveckan vid Campus Helsingborg finns nu på Youtube. Materialet fungerar utmärkt som fortbildning.

– Publicerad den 30 november 2020

Vecka 42 samlades universitets forskare för att vid en rad seminarium dela med sig av sin kunskap om aktuella frågor. Samtalen går att se i efterhand via Youtube. Du klickar helt enkelt på länken under respektive samtal.

  • Det onaturligt naturliga – därför är fillers så populära

Att spruta in ämnen i kroppen för att förändra sitt utseende är långt ifrån nytt. Redan i början av 1900-talet användes paraffin för att uppnå en liknande effekt som dagens fillers. Men varför är vi så förtjusta i konstruerad skönhet? Är det något nytt eller har vi alltid strävat efter ett ungt ideal?

Medverkande: Emma Severinsson, lektor i modevetenskap på Institutionen för Kulturvetenskaper.

LÄNK för att se samtalet: https://www.youtube.com/watch?v=4gr0ATkcMMg&t=591s

  • Efter covid-19 – litar vi på samhällets skydd?

Under den pågående pandemin har svenska myndigheter, däribland Folkhälsomyndigheten, hamnat i blickfånget. Pandemin har satt förtroendet för staten på prov och frågan om dess roll som räddare i nöden i centrum.

Medverkande: Nils Gustafsson prefekt vid Institutionen för Strategisk kommunikation och Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation.

LÄNK för att se samtalet: https://www.youtube.com/watch?v=beZAYy5qay0&t=1173s

  • Öresundssamarbetet – en framgångssaga med olyckligt slut? 

Skåningarna tycks bry sig allt mindre om Öresundsregionen och Danmark. Pendlingen mellan den danska och den svenska sidan minskar liksom intresset för nyheter från den danska sidan. Även engagemanget för att arbeta i Danmark eller flytta dit är reducerat. 

Medverkande: Johanna Rivano Eckerdal, föreståndare för Centrum för Öresundsstudier, Jesper Falkheimer, sektionschef vid Sektionen Forskning, samverkan och innovation samt Nils Gustafsson, prefekt vid Institutionen för strategisk kommunikation.

LÄNK för att se samtalet: https://www.youtube.com/watch?v=RHQQgBQ2HLY

  • Talking Culture amid Crises - what you need to know when the crises come

Crises most often have cultural components – no matter whether we are discussing challenges within organizations or countries.

Participants: Hui Zhao, senior lecturer in the Department of Strategic Communication.

LÄNK för att se samtalet: https://www.youtube.com/watch?v=8CcPYpqwcUA&t=393s

  • Kommer vi att sluta resa nu?

Välkommen till ett samtal om Coronakrisens effekter på vår mobilitet. Pendlingen minskar i samband med att fler och fler av oss arbetar hemifrån. Kan vi i förlängningen se ändrade attityder till kollektivtrafik där vi kräver mer utrymme eftersom vi har vant oss vid en större privat sfär?

Medverkande: Torleif Bramryd och Michael Johansson, forskare vid Institutionen för Service Management.

LÄNK för att se samtalet: https://www.youtube.com/watch?v=65pjUzyz49A&t=7s

  • HELSINGBORG LIVE EXKLUSIV: Presidentval i ett delat USA

Nedräkningen har börjat till det amerikanska presidentvalet den 3 november. Det är hög tid för en djupdykning i amerikansk politik och inte minst – i det polariserade amerikanska samhället.

Medverkande. Sanna Torén Björling, journalist, författare och USA-korrespondent för Dagens Nyheter, Nils Gustafsson, forskare vid Institutionen för Strategisk kommunikation och Tobias Linné, forskare vid Institutionen för kommunikation och medier. Samtalet modereras av Heidi Avellan, politisk chefredaktör för Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Helsingborgs Live Exklusiv görs i samverkan med Helsingborgs Dagblad.

LÄNK för att se samtalet: https://www.youtube.com/watch?v=pW9C2esw00g

  • Rustad för kris - ett samtal om ledarskap, kris och kommunikation

Den pågående pandemin har för många inneburit en stor omställning. Både chefer och medarbetare har snabbt behövt att ställa om till scenarier som vi i många fall inte varit beredda för.

Medverkande: Charlotte Simonsson, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation.

LÄNK för att se samtalet: https://www.youtube.com/watch?v=bt8vxY6lM4c

Det går tyvärr inte att se samtalet Desinformation under corona med Alicia Fjällhed, doktorand vid Institutionen för strategisk kommunikation i efterhand.