lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

Viktigt om utskriftskontot (uppdaterat 171116)

Under december införs ett nytt utskriftssystem, PaperCut, som kommer att gälla för hela universitetet.

De studenter som har pengar kvar på Payex, kan från och med 1 december få pengarna återbetalda kostnadsfritt till sitt bankkonto genom att begära det från Payex . Den senaste informationen finns för tillfället att läsa här: https://wallit.payex.com/. För mer information om hur återbetalning fungerar hänvisas till Payex sida med info.

Läs mer om det nya systemet PaperCut på SamITs hemsida http://www.print.lu.se/systembyte-2017/