lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

Systembyte under sommaren för utskrifter och kopiering

Viktigt om utskriftskontot

I början av hösten kommer ett nytt utskriftssystem upprättas som ska gälla för hela universitetet. Sätt därför inte in mer pengar på PayEx än du räknar med att förbruka under vårterminen.

Mer information kommer när vi vet mer.