lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

FAQ - vanliga frågor

Hur skaffar jag lånekort?
Klicka här, välj "registrera ett konto" och fyll i dina personuppgifter. Ta sedan med ditt LU-kort (passerkort) till biblioteket och få ditt lånekonto aktiverat.

Jag har läst i Lund tidigare, gäller mitt lånekort?
Ja, vi har gemensamt lånekort, LU-kortet (passerkort), som är kopplat till lånekontot. Så har du skaffat lånekonto i bibliotekskatalogen LUBcat i Lund, så fungerar det hos oss också.

Har ni alla kursböcker?
Vi köper in minst 2 exemplar av alla kursböcker på de litteraturlistor som institutionerna lämnar till oss.

Om allt är utlånat, vad gör jag?
Först och främst, gå in i bibliotekskatalogen och ställ dig i kö. Du får ett automail när boken finns att hämta här.  Om boken kommer in till något bibliotek i Lund sänds den hit.  Du kan också sitta och läsa i eller kopiera någon sida ur vårt referensexemplar, dvs bok med röd etikett, som inte lånas ut.

Boken jag vill ha finns i Lund, hur gör jag då?
Du kan också beställa böcker i katalogen LUBcat från de olika universitetsbiblioteken och välja att hämta dem på Campus Helsingborg. Men kursböcker som står på hyllorna kan du inte beställa.

Kan jag lämna böckerna i Lund fast jag lånat dem hos er?
Ja, vi har daglig transport av böcker mellan de olika biblioteken. De blir avregistrerade i systemet, så eventuella förseningsavgifter tickar inte på under de två-tre dagar transporten tar.

Jag behöver böcker som inte finns vid Lunds universitet!
Om du studerar hos oss och behöver böckerna till arbete som ingår i utbildningen kan du beställa böckerna som sk fjärrlån, det kostar inget.

Jag har läsnedsättningar och behöver hjälp?
Ta kontakt med vår bibliotekarie, Lina Köpsén, lina.kopsen@ch.lu.se, hon kan hjälpa dig med talboksnerladdningar och kontakter med avd. för pedagogiska stödhjälpmedel i Lund.

Jag bor i Helsingborg men läser på distans, beställer ni in böckerna till mig?
Nej. Den högskola/institution som ger utbildningen svarar också för dess biblioteksresurser. Tag kontakt med deras bibliotek, ofta sänder de litteraturen direkt till studenten som sedan själv betalar returportot.

Jag behöver skriva ut, scanna och kopiera.
Campus Helsingborg har ett utskriftssystem knutet till PaperCut, gemensamt för Lunds universitet. Läs mer här.

Jag är inte student vid Lunds universitet, kan jag skriva ut hos er?
Det går, men det tar tid eftersom det kräver en hel del registrering: bibliotekskonto, LUCAT-användare, koppla sitt bankkort till tjänsten UniFlow/PaperCut.  Läs mer här.

Kan jag använda min egen dator i biblioteket?
Vi har trådlöst nätverk på Campus, men du måste logga in med ditt STUDENT-konto (fd STIL-id), det fungerar för alla studenter vid Lunds universitet.

Jag klarar inte att logga in på det trådlösa nätverket?Kontakta LU Servicedesk servicedesk@lu.se, Telefon 046-222 90 00. Även receptionen kan ge viss support.

Jag studerar på en annan högskola, får jag också använda det trådlösa nätverket?
Läser du på ett universitet eller en högskola som har eduroam kan du logga in när du befinner sig inom LUs campusområden. 

Första gången du ansluter till Eduroam kan du få nedan ruta. Klicka Anslut när den kommer upp (ibland flera gånger), fyll sedan i användarnamn@lu.se när du får frågan om inloggning.

When connecting to Eduroam the first time the below window may appear (in the language set in your Windows). Press Connect when it appears (it may appear several times) and when asked for a username it's username@lu.se you use for connecting.