lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskarstöd

Forskarstöd på Campus Helsingborgs bibliotek


Forskarstöd och support från bibliotekarie erbjuds alla fakulteter på plats i Helsingborg. Välkommen att höra av dig om du har frågor om t.ex. LUCRIS, Forskningsportalen, referenshanteringsprogram som EndNote och RefWorks, vetenskaplig publicering, Open Access och systematiska litteraturöversikter. Sara Rondahl ingår också i teamet för forskarstöd inom Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och kan svara på mer specifika frågor kopplade till den fakulteten.

Alla på Campus Helsingborg har också tillgång till det forskarstöd som erbjuds från respektive fakultet i Lund och via ämnesbibliotekarier.

 

Läs mer om forskarstöd via ditt fakultetsbibliotek:

 

KONTAKT: STÖD TILL FORSKARE

Frågor?

Kontakta bibliotekarie
Sara Rondahl
Telefon: 042- 35 65 73


Questions?

Please contact librarian
Sara Rondahl
Phone: 042-35 65 73