lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Låna

Allmänna lånevillkor

Lånekonto
Campus Helsingborgs bibliotek ingår i Lunds universitets biblioteksnätverk (LUB) som har ett gemensamt lånekort. LU-kortet fungerar som lånekort, när du ansökt och fått aktiverat ditt lånekonto i biblioteksdisken. Du är ansvarig för böcker som lånas på ditt lånekonto. 

Lånetid
Kursböcker: 14 dagar. Förseningsavgift 10 kronor per bok och vardag.
Övriga böcker: sex månader, men krävbara efter fyra veckor.
Referensböcker och tidskrifter lånas inte ut.

Omlån
Du kan själv förnya kursböcker via LOVISA, bibliotekets katalog, om boken inte är reserverad av någon annan låntagare. Efter tio omlån måste du komma in med boken, men vi lånar gärna ut den till dig igen.
Monografier kan inte förnyas via hemsidan. Har boken krävts in p.g.a. annan låntagares beställning kan inte lånet förlängas via hemsidan, även om kön har försvunnit. Tag då kontakt med biblioteket för förlängning av lånet.

Krav
Alla kravbrev sänds till e-postadress som finns inlagd i lånesystemet. Kontroll och ändring kan göras genom inloggning i LOVISA-katalogen. Det är låntagarens ansvar att se till att denna är korrekt. Efter två krav sänds räkning på boken, samt så tas en hanteringskostnad ut på 300 kronor. Denna tas ut även om boken återlämnas.

Reservation
Böcker som är utlånade kan du reservera utan kostnad. Reservera de böcker du önskar via bibliotekets katalog LOVISA, glöm inte att välja avhämtningsställe, d.v.s. vilket bibliotek som du vill hämta boken på. Meddelande att boken finns att hämta får du till den e-postadress som du anmält till biblioteket. Reserverade böcker står för avhämtning i 7 dagar, sedan går reservationen över till nästa i kön.

Hemmabibliotek
Hemmabibliotek är en beteckning för det bibliotek som ger service åt din speciella utbildning och inget man kan välja själv. Det är hit du vänder dig när du behöver biblioteksservice som t. ex. fjärrlån eller behöver boka en bibliotekarie för mer komplicerad informationssökhjälp.

Fjärrlån
Studenter, lärare och forskare som hör till Campus Helsingborg och som behöver böcker (OBS! ej kursböcker) och artiklar som inte finns vid Campus Helsingborgs bibliotek (LUB) eller Helsingborgs stadsbibliotek kan få materialet hitskickat.

LUBITO - inskannade artiklar
Studenter och anställda vid Lunds universitet kan beställa artiklar ur tidskrifter som finns i tryck vid UB - Universitetsbiblioteket. Tjänsten är gratis och en länk till PDF-filen skickas till beställaren nästföljande vardag.

LUBITO

 

 

LU-kortet som lånekort!

Lånekorten byts ut under hösten. För studenter och anställda kommer LU-kortet att fungera som lånekort. Externa besökare kommer att få andra lånekort. Läs mer här om var du kan skaffa LU-kort.

Boktransporter

Du kan själv beställa böcker från Lund i Lovisakatalogen och få dem hitsända till Campus.

Mer om boktransporter!

Lubito - inskannade artiklar

Studenter  och forskare vid Lunds universitet kan gratis beställa inskannade artiklar ur UB:s utländska tryckta tidskrifter. Tjänsten LUBITO postar en länk till PDF-filen till beställaren nästa vardag.

Spärr vid förseningsavgifter

Om man har 100 kronor eller mer i förseningsavgifter så kommer lånekortet att spärras vid alla biblioteken inom Lunds universitet, till dess att man betalt avgifterna. När kortet är spärrat kan man varken låna, beställa eller förnya böcker. Avgifterna måste betalas kontant i biblioteket.

I Lovisa går det också att logga in på sitt konto och se hur höga förseningsavgifter man har.