lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Personal

 

Karin Jönsson, bibliotekschef 
för Campus Helsingborgs Bibliotek och
Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek.

046-222 09 92
karin.jonsson@sambib.lu.se

 

Eric Eriksson, biblioteksassistent. 

042 - 35 65 80
E-post Eric.Eriksson@ch.lu.se


 

Berit Funke, bibliotekarie
Kontaktbibliotekarie för 
bygg-, data- och elektroteknik. 
K
atalogiserings
och kravansvarig. Förvärv.

042 - 35 65 75
E-post Berit.Funke@ch.lu.se

 

 

Lina Köpsén, bibliotekarie 
Kontaktbibliotekarie Service Management.
Kurslitteratur-, e-media samt webbansvarig.


042 – 35 65 23
E-post Lina.Kopsen@ch.lu.se

 

Anna Pettersson, bibliotekarie 
Kontaktbibliotekarie för och 
socionomutbildningen. 

042-35 65 26
E-post Anna.Pettersson@ch.lu.se

Sara Rondahl, bibliotekarie 
Kontaktbibliotekarie Strategisk 
kommunikation.
Samordnare för forskarstöd.

042 - 35 65 73
E-post Sara.Rondahl@ch.lu.se

 

Nina Smiseth, bibliotekarie (vik.)
Kontaktbibliotekarie Strategisk 
kommunikation.
Kontaktbibliotekarie för studenter med läs- och skrivsvårigheter.
Fjärrlåneansvarig.

042 - 356549 
E-post: Nina.Smiseth@ch.lu.se