Planer och policydokument

Årsredovisningar

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Bemötandepolicy

Bemötandepolicy för biblioteken vid Lunds universitet

Handlingsplan

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteksverksamhet 2019-20

Andra projekt och publikationer

Bibliotekets personal arbetar kontinuerligt med utveckling av våra tjänster, vårt stöd och vår service gentemot våra användare. Här listas de projekt och de publikationer bibliotekets personal har lagt fram: https://www.sambib.lu.se/om-biblioteket/publikationer-projekt-planer-och-policydokument/projekt-och-publikationer

Kontakt

Bibliotekschef:
Karin Jönsson
E-post: karin.jonsson@sambib.lu.se
Telefon: 046-222 09 92

Skyddsombud:
Anna Pettersson
E-post: anna.pettersson@ch.lu.se
Telefon: 042-35 65 26

Årsredovisning 2019

Sidansvarig: lina.kopsen@ch.lu.se | 2019-05-08