lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Söka

Sök i LUBsearch

I LUBsearch kan du söka efter artiklar, e-böcker, material i bibliotekskatalogen Lovisa, LUP - Lund University Publications, samt DOAJ - Directory of Open Access Journals. 


Uppsatser och forskningspublikationer 

Uppsök
Nationell söktjänst för studentuppsatser och examensarbeten.

SwePub
SwePub innehåller referenser till de forskningspublikationer som finns registrerade i för närvarande ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabasen

Lunds universitets forskningsportal
Avhandlingar och forskningspublikationer vid Lunds universitet.

LUP - Student Papers
Söktjänst för Lunds Universitets studentuppsatser och examensarbeten.