Seminarier och kurser

Föreläsning. Foto.

Seminarier i Helsingborg

Här lägger vi info om kommande seminarier och kurser för forskare exempelvis i referenshanteringsprogram.

Har du ett förslag på vad vi skulle kunna ge för kurs? Hör av dig till sara.rondahl@ch.lu.se.

Datadilemman: Sociala medier

Tisdag 6 oktober kl. 13.00-15.00 (digitalt seminarium, zoomlänk skickas till anmälda deltagare)

Vilka utmaningar ställs du inför när du forskar om sociala medier? Vad är viktigt att tänka på när du hanterar sådana forskningsdata?

Vi diskuterar utifrån exempel på forskningsprojekt vid Humanistiska och teologiska fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Anna W. Gustafsson, docent i svenska språket, bidrar med exempel på hur hon använder data från Sverigedemokraternas kommentarsfält på sociala medier, respektive från bloggar om cancer och Nils Gustafsson, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation talar om Facebook och andra plattformar ur ett forskningsdataperspektiv. Universitetets experter på frågor kring etik, juridik, dataskydd och informationssäkerhet kommer också att finnas på plats.

För anställda vid HT-fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Anmäl ditt intresse till forskningsstod@htbibl.lu.se eller ref@sambib.lu.se, senast den 29 september.

Seminarier i Lund

Dessa seminarier i Lund kan kanske intressera dig:

Kontakt

Sara Rondahl
E-post: sara.rondahl@ch.lu.se
Telefon: 042-35 65 73

Fakultetens doktorandkurser

Fakultetens doktorandkurser

Läs om kursen "Kickstart to Academic Life (4.5 credits)"

Sidansvarig: lina.kopsen@ch.lu.se | 2019-05-08