lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Program fredag 17 november

Plats: Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2

Inledning 13.00–14.00 | Tema: Den digitala staden och delningsekonomin


13.00–13.20 | Martin Güll, digitaliseringsdirektör i Helsingborgs stad | Plats: Stora hörsalen

Offentlig sektor står inför stora framtidsutmaningar. Behoven ökar men inte medlen. Digital teknik är en möjlighet, men handlar digitalisering kanske mer om ett förhållningssätt än teknik? Ska vi förflytta tanken från att göra saker åt invånare, eller ska vi tänka att vi möjliggör för? Kan vi göra mer tillsammans?


13.20–13.40 | Cecilia Cassinger, forskare i strategisk kommunikation och Mia Larson, forskare inom service management och tjänstevetenskap | Plats: Stora hörsalen

Den hypade delningsekonomin handlar om att privatpersoner samarbetar för att snabbt och lätt ta till vara på och dela varor och tjänster med hjälp av digitala plattformar. Samåkningstjänsten Uber och övernattningstjänsten Airbnb är kända exempel på denna växande ekonomi. Vad innebär det att dela, vad tjänar vi på att dela och vilka blir de framtida konsekvenserna?

13.40–14.00 | Panelsamtal: Digitalisering i Helsingborg – kan vi göra mer tillsammans? | Plats: Stora hörsalen


20-minutersföredrag

Föredragen går parallellt. Välj dina favoriter!

14.10–14.30

Datasäkerhet: från hackerattacker till framtidens kvantdatorer | Paul Stankovski

Det dyker ständigt upp nyheter som har med säkerhet att göra. Du har kanske hört eller läst om Transportstyrelsen, Snowden, WikiLeaks, läckta lösenord eller överbelastningsattacker? Hackerattacker pågår ständigt och de verkar bli allt mer kraftfulla med tiden. Är det så, och finns det något slut på det hela?

Plats: Lilla hörsalen | Tid: 14.10–14.30

Att mäta effekterna av insatser inom hälso- och sjukvården | Eva Åström och Mats Johnsson

Tidsgeografi och logistik är två forskningsområden som får allt större betydelse när verksamheter inom hälsa, sjukvård, vårdområdet och healthcare ska analyseras och förbättras. Att mäta aktivitetsmönster i organisationer och effekter av olika insatser inom sjukvården är ytterst angeläget.

Plats: Stora hörsalen | Tid: 14.10–14.30

De pratar om att göra skillnad – stjärnskotten på företagshimlen | Emelie Dahlström

Att starta företag för att tjäna pengar är en sak, men det finns en del nytillkomna stjärnskott på den stora företagshimlen: De mindre företagen, vars huvudmål är att göra samhället till en bättre plats. Hur fungerar det? Vilka är de? Projektet SoPact är ett samarbete mellan EU, Lunds universitet och Helsingborgs stad.

Plats: E210 | Tid: 14.10–14.30

Paus med fika

14.50–15.10

Digital turisminformation: något för alla? | Maria Månsson och Lena Eskilsson

Möjligheterna att söka efter turistinformation via sina smarta mobiler har nästintill blivit oändliga de senaste åren. Vad betyder detta för turisternas sökbeteende? Är det främst information via nätet som gäller, eller har informationskällor som till exempel guideböcker och fysiska turistbyråer fortfarande betydelse?

Plats: Lilla hörsalen | Tid: 14.50–15.10

Patientperspektiv och egenförmåga – kan man hitta glädje som cancersjuk? | Lars Harrysson och Ulrika Sandén

Hur hanterar man livet som kroniskt sjuk eller närstående till någon med kronisk sjukdom? Genom att blanda medicinsk kunskap med socialt arbete och designtänkande skapas förutsättningar för helhetslösningar. Går det att designa ett samarbete med individens behov i centrum?

Plats: Stora hörsalen | Tid: 14.50–15.10

Samhällsentreprenörer som gör skillnad | Emelie Dahlström

Människor som bestämmer sig för att starta företag med fokus på att förbättra världen kallas för samhällsentreprenörer. Den främsta skillnaden mellan en entreprenör och en samhällsentreprenör är hur man väljer att mäta sin framgång. Föredraget handlar om samhälleliga framgångssagor och projektet SoPact.

Plats: E210 | Tid: 14.50–15.10

15.20–15.40

Kan staden få växtvärk? – Om förtätning och effekterna på samhällsplaneringen | Torleif Bramryd och Michael Johansson

En alltför okänslig förtätning av staden riskerar att just de egenskaper som gör en plats attraktiv går förlorade. I stället för att bygga sönder populära stadsdelar bör vi ta fasta på vad som skapar attraktiva platser och bygga fler av samma slag – på ett uthålligt sätt ur ekosystemtjänstperspektiv.

Plats: Stora hörsalen | Tid: 15.20–15.40

Internet of Things gör staden smart | Erik Larsson

Idag tar vi det för självklart att vi genom internet kan läsa tidningar, söka i tidtabeller och köpa nästan allt vi önskar. Inom en snar framtid kommer allt från hushållsapparater, kläder och accessoarer till fordon, maskiner och byggnader att vara uppkopplade genom sensorer, datorer och internetuppkoppling.

Plats: Lilla hörsalen | Tid: 15.20–15.40

Från sjuka arbetare vid det löpande bandet till friska medarbetare på löpbandet | Henrik Loodin

Sjukfrånvaron minskar – vi sjukskriver oss mindre idag än för trettio år sedan. Men risken att påbörja en sjukdomsperiod med en psykiatrisk diagnos är idag större. Inom tjänstesektorn är stressrelaterade diagnoser dominerande och företagshälsovården består till största del av insatser som "främjar det friska".

Plats: E210 | Tid: 15.20–15.40

15.50–16.10

Smilies and shopaholics: sociala relationer på Facebook | Hanna Wittrock

Köp- och säljgrupper på Facebook är en snabbt växande verksamhet. Grupperna har olika inriktningar som retro, lyx, barnkläder eller heminredning och kan ha tusentals medlemmar. Hur förhåller sig det sociala samspelet till det rena konsumtionsbegäret? Och hur påverkar shoppingen på Facebook vårt konsumtionsmönster?

Plats: Stora hörsalen | Tid: 15.50–16.10

Hur turism blev ett medel för terrorism | Christer Eldh

Ett mönster i den terrorism som sker världen över är att den i många fall riktar sig mot turister. Terrordådet mot World Trade Center och Pentagon i USA kan ses som en startpunkt för då terrordåd, efter att i något decennium varit mindre förekommande, blir något som västvärlden har att hantera och förhålla sig till.

Plats: Lilla hörsalen | Tid: 15.50–16.10

Studentinnovation i Helsingborg | Isak Simonsson

En del av Lunds universitets verksamhet är att arbeta med innovationer och entreprenörskap. VentureLab arbetar på flera olika sätt med att stötta och hjälpa studenter att driva och förverkliga sina egna idéer. Att arbeta med studenters drivkraft är en viktig del i att vara med och bidra till tillväxt i samhället.

Plats: E210 | Tid: 15.50–16.10

Kontakt

Magnus Adenskog
Samverkanskoordinator
magnus.adenskog@ch.lu.se
042-35 66 05

Eva Nelsson
Kommunikationsansvarig
eva.nelsson@ch.lu.se
042-35 65 45