lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Centrum för Öresundsstudier

Centrum för Öresundsstudier är ett nätverk av forskare intresserade av Öresundsregionen, dansk-svenska relationer, dansk historia, kultur och det danska samhället.
Centrum för Öresundsstudier (CORS) samverkar med andra institutioner, organisationer och verksamheter inom såväl som utanför akademin.

Forskningen utvecklas och koordineras kontinuerligt genom kontakter mellan danska och svenska forskare.

Centrets nätverksarbete har olika former, exempelvis:

  • Seminarier och workshops
  • Dansk-svenska konferenser kring aktuella frågor
  • Bokutgivning
  • Tidskriftsutgivning
  • Forskningsprojekt

Centrum för Öresundsstudier anordnar också kortare intensiva kurser i danska språket i Köpenhamn.

Centrum för Öresundsstudiers webbplats

Kontakt

Fredrik Nilsson, föreståndare för Centrum för Öresundsstudier
042-35 66 29, fredrik.nilsson@ism.lu.se

Mia Krokstäde, koordinator och kommunikationsansvarig
mia.krokstade@cors.lu.se