lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Den kommunikativa organisationen

Forskningsprojektet "Den kommunikativa organisationen" är det största inom området i Europa just nu. Syftet är att fastställa kommunikationens betydelse för verksamheters framgång och hur väl de når sina mål.


Forskarna vänder ut och in på organisationers kommunikationsverksamhet. De undersöker vilket värde och vilken betydelse kommunikation har för varumärkesbyggande, kriser, förändringar, opinionsbildning och Corporate Social Responsibility (CSR).

Projektet drivs av Institutionen för strategisk kommunikation i samarbete med Sveriges kommunikatörer.

Både företag och offentliga organisationer deltar i projektet. Det är också dessa som står för finansieringen, vilket är en unik form inom samhällsvetenskaplig forskning. Dessutom finansieras projektet av Helsingborgs stad och Sveriges Kommunikatörer. Totalt kommer projektet att omfatta cirka sex miljoner kronor.

Projektet löper under tre år och kommer att resultera i ett antal rapporter och artiklar i vetenskapliga tidsskrifter. Resultaten ska också presenteras i en bok riktad till praktiker. Under projektet kommer forskarna att samverka med organisationerna och gemensamt skapa nya kunskaper.

Deltagande organisationer

Forskningsrapporter

Delrapport 1 – En diskussion av begreppet

I den första rapporten ligger fokus på att undersöka konceptet "den kommunikativa organisationen" och ge förslag på hur begreppet kan utvecklas framöver.

Den kommunikativa organisationen – en diskussion av begreppet (pdf)


Kontakt

Mats Heide
Professor, forskningsledare

Jesper Falkheimer
Professor

Howard Nothhaft
Universitetslektor

Sara von Platen
Universitetslektor

Charlotte Simonsson
Lektor