lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Den kommunikativa organisationen

Det nyligen avslutade forskningsprojektet "Den kommunikativa organisationen" är det största inom området i Europa just nu. Syftet är att fastställa kommunikationens betydelse för verksamheters framgång och hur väl de når sina mål.


Forskarna vänder ut och in på organisationers kommunikationsverksamhet. De undersöker vilket värde och vilken betydelse kommunikation har för varumärkesbyggande, kriser, förändringar, opinionsbildning och Corporate Social Responsibility (CSR).

Projektet har drivits av Institutionen för strategisk kommunikation i samarbete med Sveriges kommunikatörer.

Både företag och offentliga organisationer deltar i projektet. Det är också dessa som står för finansieringen, vilket är en unik form inom samhällsvetenskaplig forskning. Dessutom finansieras projektet av Helsingborgs stad och Sveriges Kommunikatörer.

Det treåriga projektet har resulterat i ett antal rapporter och artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Forskarna samverkar med organisationerna i projektet och de skapar gemensamt nya kunskaper.

Deltagande organisationer

Forskningsrapporter

Delrapport 1 – En diskussion av begreppet

I den första rapporten ligger fokus på att undersöka konceptet "den kommunikativa organisationen" och ge förslag på hur begreppet kan utvecklas framöver.

Den kommunikativa organisationen – en diskussion av begreppet (pdf)
Bläddra i delrapport 1 på issuu.com

Delrapport 2 – Kommunikationsklimat: En verksamhetskritisk resurs

I den andra delrapporten diskuteras hur kommunikationsklimatet skapar värde för organisationer. Författare till rapporten är Sara von Platen.

Kommunikationsklimat: En verksamhetskritisk resurs (pdf)
Bläddra i delrapport 2 på issuu.com

Delrapport 3 – Uppfattningar om kommunikation och kommunikatörer i organisationer

I den tredje delrapporten får vi ta del av hur kommunikation och kommunikatörer uppfattas inom organisationer. Författare till rapporten är Mats Heide.

Uppfattningar om kommunikation och kommunikatörer i organisationer (pdf)
Bläddra i delrapport 3 på issuu.com

Delrapport 4 – Synen på ledningens, chefers och medarbetares kommunikation

Den fjärde rapporten från forskningsprojektet Kommunikativa organisationer fokuserar på hur ledning, chefer och medarbetare ser på sin egen och på varandras kommunikation. Författare till rapporten är Charlotte Simonsson.

Synen på ledningens, chefers och medarbetares kommunikation (pdf)
Bläddra i delrapport 4 på issuu.com

Delrapport 5 – Den mediala spegelbilden – värdeskapande och medierepresentation

Den femte rapporten från forskningsprojektet Kommunikativa organisationer fokuserar på medierepresentation och värdeskapande. Författare till rapporten är Howard Nothhaft.

Den mediala spegelbilden – värdeskapande och medierepresentation (pdf)
Bläddra i delrapport 5 på issuu.com

Delrapport 6 – Röster om den kommunikativa organisationen

I Delrapport sex summeras forskningsprojektets kvalitativa studie.

Röster om den kommunikativa organisationen (pdf)
Bläddra i delrapport 6 på issuu.com

Slutrapport – Den kommunikativa organisationen

I slutrapporten summeras forskningsprojektet och du får sju steg mot att skapa en kommunikativ organisation.

Slutrapport: Den kommunikativa organisationen (pdf)
Bläddra i slutrapporten på issuu.com

Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter

Heide, M., Simonsson, C., von Platen, S. & Falkheimer, J. (2018). Expanding the scope of strategic communication: Towards a holistic understanding of organizational complexity. International Journal of Strategic Communication, 12(4), 452–468.

Läs mer

Falkheimer, J., Heide, M., Nothhaft, H., von Platen, S., Simonsson, C. & Andersson, R. (2017). Is strategic communication too important to be left to communication professionals?: Managers' and coworkers' attitudes towards strategic communication and communication professionals. Public Relations Review, 43(1), 91–101.

Läs mer

Falkheimer, J., Heide, M., Simonsson, C., Zerfass, A. & Verhoeven, P. (2016). Doing the right things or doing things right?: Paradoxes and Swedish communication professionals' roles and challenges. Corporate Communications: An International Journal, 21(2), 142–159.

Läs mer

Kontakt

Mats Heide
Professor, forskningsledare

Charlotte Simonsson
Universitetslektor

Rickard Andersson
Doktorand

Jesper Falkheimer
Professor

Howard Nothhaft
Universitetslektor

Sara von Platen
Universitetslektor