lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Handel Helsingborg

Handel Helsingborg vill bidra till en djupare förståelse för konsumenters shopping i olika typer av butiksformat och kartlägga möjligheter och utmaningar för detaljhandelsföretag i Helsingborgsregionen.


Forskningsprojektet är i huvudsak finansierat av Helsingborgs handelsförening och Helsingborgs stad. Handel Helsingborg samverkar med Centrum för handelsforskning.

Exempel på frågor som Handel Helsingborg fokuserar på är:

  • Vilka butiksformat använder sig konsumenten av? Hur uttrycks konsumenters praktiker och upplevelser i olika situationer och sammanhang?
  • Vilken roll spelar konsumenters sociala och kulturella omgivning? Hur samspelar detta med olika handelspraktiker?
  • Hur förhåller sig konsumenter till sådant som stadsmiljöer, avstånd och transportmedel?

Samarbetspartners

Forskningsprojektet är i huvudsak finansierat av Helsingborgs handelsförening och Helsingborgs stad. Andra intressenter är Helsingborg Citysamverkan, Väla Centrum och Brännborn Center.

Helsingborgs Handelsförening bildades 1847 med ursprungligt ändamål att verka till förmån för handels- eller fabriksidkare i Helsingborgs stad. Idag förvaltar föreningen fonder och donationsmedel.

Familjen Helsingborg är en organisation som samarbetar inom turism, näringslivsetablering och inflyttning. Familjen Helsingborg består av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Näringslivs- och destinationsutveckling är en avdelning som ingår i Helsingborgs stadsledningsförvaltning. Avdelningen arbetar för att skapa mötesplatser för näringslivet i Helsingborg.

Helsingborgs Cityförening bildades i mars 2010 av Fastighetsägarna i city och Helsingborgs stad för att tillsammans kunna medverka till att stärka attraktiviteten i Helsingborgs stadskärna.

Väla Centrum har 180 butiker med både internationella kedjor och lokala trendbutiker, med bredd från mode och skönhet till sport, heminredning och teknik.

Brännborn Center finns ett brett utbud av shopping, restauranger och service.

Kontakt

Cecilia Fredriksson, forskningsledare
cecilia.fredriksson@ism.lu.se

Kristina Bäckström
kristina.backstrom@ism.lu.se

Ola Thufvesson
ola.thufvesson@ism.lu.se

Devrim Umut Aslan
devrim_umut.aslan@ism.lu.se

Lena Eskilsson
lena.eskilsson@ism.lu.se

Mia Krokstäde
mia.krokstade@ism.lu.se