Helsingborg Live

Helsingborg Live är en öppen talkshow, som berör aktuella frågor i samhällsdebatten med utgångspunkt i ett regionalt perspektiv. I Helsingborg finns behov av en samtalsarena där kunskap, dialog och reflektion står i fokus.


Helsingborg Live har sedan starten 2018 visat att det finns ett stort intresse från allmänhet, arbetsgivare och föreningsliv att ta del av forskningsbaserade samtal. Evenemanget har lockat fler än hundra besökare per tillfälle och bidragit till en offentlig diskussion, både bland besökare och i lokala medier.

Helsingborg Live är ett samverkansprojekt mellan tre parter: Campus Helsingborg, Helsingborgs stad och Helsingborgs Dagblad. Tanken bakom konceptet är att Lunds universitet tillsammans med andra samhällsaktörer skapar en arena för aktuella samhällsfrågor och att forskningen får en naturlig ingång i samhällsdebatten.

Helsingborg Live-teman

Helsingborg Live arrangeras fyra gånger per år och har behandlat teman som:

Anmäl dig till kommande event på Helsingborglive.se

Kontakt

Kontakt

Magnus Adenskog
Samverkansansvarig
042-35 66 05, 072-450 17 41
magnus.adenskog@ch.lu.se


Debatt i Lund

Debatt i Lund

Debatt och mingel på klassiska Café Athen i centrala Lund.

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2019-05-23