lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

MAX IV och ESS

Att de två största forskningsanläggningarna i Sverige — MAX IV-laboratoriet och European Spallation Source (ESS) — ligger i Lund speglar bland annat styrkan och attraktionskraften som forskningen vid Lunds universitet erbjuder.


MAX IV

MAX IV-laboratoriet har varit framgångsrikt i drygt 30 år och 2016 färdigställdes MAX IV, den nya synkrotronljusanläggningen i Lund. Fullt utbyggt kommer den att ta emot mer än 2 000 forskare årligen från Sverige och resten av världen. De forskar inom bland annat materialvetenskap, strukturbiologi, kemi och nanoteknologi.

MAX IV, Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning. Här kommer det osynliga att göras synligt. MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning med Lunds universitet som värd.

Max IVs webbplats

European Spallation Source (ESS)

I nordvästra Lund byggs European Spallation Source (ESS), en unik materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (ERIC) med medlemsländer i hela Europa.

På ESS kommer forskarna att kunna studera olika typer av material, från plast och proteiner till mediciner och batterier, för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar.

Anläggningen kan liknas vid ett gigantisk mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå. ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport. Tillsammans med MAX IV-anläggningen kommer ESS att bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen. De första neutronerna på ESS beräknas produceras före 2020.

ESS webbplats

Science Village Scandinavia

Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne har tillsammans bildat Science Village Scandinavia som ska stödja utvecklingen av infrastrukturerna för de båda nya forskningsanläggningarna. Området kommer även att ha stark internationell prägel på hållbar stadsutveckling.

Webbplatsen sciencevillage.com

Fakta

MAX IV

 • Kostnad: cirka 6 miljarder SEK fullt utbyggd
 • Första spadtaget: 22 november 2010
 • Öppnade för forskning: 2016
 • Idag arbetar ca 200 personer på MAX-lab

ESS

 • Kostnad: 1,84 miljarder euro
 • Byggstart: 2014
 • Öppnar för forskning: 2023
 • Antal anställda vid full drift: cirka 450
 • Antal gästforskare: 3 000/år
 • Beräknad drifttid: 40 år
 • Årlig driftskostnad: 140 miljoner euro