lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

MAX IV och ESS

Att de två största forskningsanläggningarna i Sverige, MAX IV-laboratoriet och ESS, byggs i Lund speglar bland annat styrkan och attraktionskraften som forskningen vid universitetet erbjuder.


MAX IV-laboratoriet

MAX-laboratoriet har varit framgångsrikt i drygt trettio år och just nu färdigställs MAX IV, den nya synkrotronljusanläggningen i Lund. Fullt utbyggt kommer den att ta emot mer än 2 000 forskare årligen från Sverige och resten av världen. De forskar inom bland annat materialvetenskap, strukturbiologi, kemi och nanoteknologi.

MAX IV, Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur, blir världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning när den invigs 21 juni 2016. Här kommer det osynliga att göras synligt. MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning med Lunds universitet som värd.

Max IV:s webbplats
Se film och bilder från invigningen

European Spallation Source (ESS)

I nordvästra Lund byggs European Spallation Source (ESS), en materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur med medlemsländer i hela Europa.

På ESS kommer forskarna att kunna studera olika typer av material, från plast och proteiner till mediciner och batterier, för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar.

Anläggningen kan liknas vid ett gigantisk mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå. ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport.

Tillsammans med den planerade MAX IV-anläggningen kommer ESS att bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen. De första neutronerna på ESS beräknas produceras före 2020.

ESS webbplats

Science Village Scandinavia

Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne har tillsammans bildat Science Village Scandinavia som ska stödja utvecklingen av infrastrukturerna för de båda nya forskningsanläggningarna. Området kommer även att ha stark internationell prägel på hållbar stadsutveckling.

Science Village webbplats

Fakta

MAX IV

 • Kostnad: cirka 6 miljarder SEK fullt utbyggd
 • Första spadtaget: 22 november 2010
 • Öppnar för forskning: 2016
 • Idag arbetar ca 200 personer på MAX-lab

 

ESS

 • Kostnad: 1,84 miljarder euro
 • Byggstart: 2014
 • Öppnar för forskning: 2023
 • Antal anställda vid full drift: cirka 450
 • Antal gästforskare: 3 000/år
 • Beräknad drifttid: 40 år
 • Årlig driftskostnad: 140 miljoner euro