lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Möt våra forskare

Vi vet att gränsöverskridande samarbeten bidrar till att hitta lösningar på framtidens frågor. Därför satsar vi på tillämpad forskning i nära samverkan mellan universitetet, staden, näringslivet och omvärlden.


"Ofta grundar sig bilden av Sverige på stereotyper, som blondiner och det kalla klimatet.", Cecilia Cassinger, universitetslektor i strategisk kommunikation


"Många ser sig själva som kreativa och skapande människor", Emma Samsioe, forskare i tjänstevetenskap


"Ystad har satsat på filmturism under flera år", Katja Lindqvist, universitetslektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap


"Vi bygger en infrastruktur idag som påverkar kommande generationer", Michael Johansson, forskare i miljöstrategi