lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Möt våra forskare

Vi vet att gränsöverskridande samarbeten bidrar till att hitta lösningar på framtidens frågor. Därför satsar vi på tillämpad forskning i nära samverkan mellan stad, universitet och näringsliv.


"Ystad har satsat på filmturism under flera år", Katja Lindqvist, universitetslektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap


"Vi bygger en infrastruktur idag som påverkar kommande generationer", Michael Johansson, forskare i miljöstrategi


"Vi skapar logiska maskiner, men är själva inte så logiska som man skulle kunna tro", Christin Lindholm, universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola