lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Delade transporter viktigt för hållbara städer

Städer kan bli mer hållbara genom att människor delar transporter och förändrar sitt sätt att röra sig i samhället. I samarbete med Helsingborgs stad studerar forskarna hur staden kan förtätas på ett så hållbart sätt som möjligt.
– Lunds universitet medverkar i EU-projektet Share-North som bygger på att ju mer vi delar på transporter, desto mer yta får vi i städerna, säger Michael Johansson, forskare i miljöstrategi vid Campus Helsingborg.


Share-North samlar universitet och organisationer från Sverige, Norge, Skottland, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Belgien. Projektet fokuserar på att ge människor som bor i området kring Nordsjön ökade möjligheter att dela transportmedel, som bilar och cyklar.

– Vi pratar gärna om hållbar mobilitet istället för transporter. Det innebär att människor ska ha enkel tillgång till transportmedel för att kunna genomföra resor, säger Michael Johansson.

Genom att samordna tjänster i samhället sparar man på både resurser och energi. Det skapar också social hållbarhet genom att människor får tillfälle att mötas. Att dela tjänster som Spotify är en naturlig del i ungdomars vardag, enligt Michael Johansson.

– Vi bygger en infrastruktur idag som påverkar kommande generationer. Men för vem bygger vi morgondagens stad? Det gäller att planera för framtiden, säger han.

Bremen i norra Tyskland är en av deltagarna i Share-North. I den tätbefolkade staden är biltrafiken ett problem för bland annat räddningstjänstens framkomlighet.

– Nu har Bremen skapat tillgång till 7 000 bilpoolsbilar som finns lätt tillgängliga i gatukorsningarna, säger Michael Johansson.


Michael Johansson studerar hållbarhet kopplat till transporter och vårt sätt att röra oss i samhället. Foto: Eva Nelsson


I samarbete med Helsingborgs stad studerar forskarna hur staden kan förtätas på ett så hållbart sätt som möjligt. Enligt Helsingborgs stads Stadsplan 2017 planerar staden för 40 000 nya kommuninvånare inför år 2035. Det kräver en genomtänkt förtätningsstrategi, menar Michael Johansson.

– Det handlar i praktiken om att få in ett Ängelholm i centrala Helsingborg. Vilka effekter kommer det att få på vårt sätt att resa?

Helsingborgs stad använder bilpoolsbilar och är medlem i landets största bilpool Sunfleet. Staden samarbetar också med den skandinaviska elbilspoolen Move About.

– Bilarna som finns i dagens bilpooler är nya, moderna och trafiksäkra. Du tar bilen när du behöver den och någon annan servar, tankar och tvättar den, säger Michael Johansson.

Han menar att en viktig utmaning är att skapa ett samspel mellan olika transportalternativ, som bilpooler, taxibilar, kollektivtrafik och cyklar.

– Det vore bra om alla transportmedel fanns samlade i en tjänst där resenären kan boka flera resor med olika transporter och välja det som passar bäst för stunden.

Delningsekonomin skapar nya möjligheter inom många områden. Helsingborgs stadsbibliotek erbjuder sedan förra året tjänsten att låna verktyg gratis med lånekortet.

– En slagborr kostar tusentals kronor och du använder den inte under många minuter. Varför köpa dyra verktyg när man kan låna? säger Michael Johansson.


Text: Eva Nelsson

Share-North

EU-projektet finasieras av Interreg North Sea Region och fokuserar på att ge människor som bor i området kring Nordsjön ökade möjligheter att dela transportmedel.

Deltagande organisationer

City of Bremen
Advier
Autodelen.net
City of Bergen
Intercommunale Leiedal
Lunds universitet
South East of Scotland Transport Partnership
Taxistop
West Yorkshire Combined Authority