lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Uppdragsutbildning sätter fart på kulturturismen

Katja Lindqvist forskar om ledning och styrning av kulturverksamheter. Foto: Johan Persson

Trettio chefer från kommuner i Skåne och Blekinge går kursen När kultur är resans mål vid Lunds universitet, Campus Helsingborg. Under fyra träffar på olika orter får de höra om verksamhetsutveckling inom kulturella och kreativa näringar i regionen – alltifrån musikfestivalen Live Green till Wanås Konst.


– När Institutionen för service management och tjänstevetenskap gav en första utbildning för ett par år sedan ledde den till mer samarbete mellan kommunerna, säger Katja Lindqvist som är ansvarig för kursen och forskar om ledning och styrning av kulturverksamheter.

Det första kurstillfället i september fokuserade på kulturarv och en del av tiden spenderades på Wanås Konst, en skulpturpark och konsthall på Wanås gods med sitt 1400-talsslott i privat ägo.

– Det är en privat konstsamling som bygger på att grundaren Marika Wachtmeister har ett stort intresse för samtidskonst. Verksamheten har varit igång sedan 1987. Tidsperspektivet är viktigt att ha med sig, det tar tid att bygga upp ett besöksmål.

Men vad är egentligen kulturella och kreativa näringar? Enligt Region Skånes definition ingår branscherna arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande.

För Landskrona stad är foto en viktig del i destinationsprofilen. Staden kallar sig ”fotostaden” och jobbar mycket med kulturella och kreativa näringar, enligt Katja Lindqvist.

– Projektet Kreativa Landskrona försöker locka kreativa människor att flytta till staden. Landskrona stad har satsat på Fröfabriken Creative Space, där konstnärer kan hyra ateljéer, säger hon.


Wanås i Skåne fokuserar på internationell samtidskonst. Foto: Wanås Konst


Förutom traditionella turistmål som konsthallar och kulturhistoriska miljöer utforskar kursen nya former för kulturupplevelser. Katja Lindqvist lyfter fram festivalen Live Green – en hållbar musikfestival som har dragits igång av ungdomar i Karlskrona. Förutom festivalen arbetar de året runt med att driva projekt som förbättrar miljön.

– Ystad är ett annat bra exempel kopplat till Kurt Wallander-filmerna. Kommunen har satsat på filmturism under flera år och staden har en skicklig filmstrateg.

Kursdeltagarna får möjlighet att träffa forskare inom kulturella och kreativa näringar. En av dem är den danska professorn Anne Lorentzen, som under många år har forskat om regional utveckling med hjälp av kultur och kreativitet vid Ålborgs universitet.

– Hon forskar om upplevelseekonomin och berättar om hur mindre städer kan arbeta och samarbeta kring turism. Nästa år blir Århus i Danmark Europas kulturhuvudstad. Det kan ha stor betydelse för turismen – särskilt för mindre städer, säger Katja Lindqvist.

Under kursens andra träff den 15 november fick kursdeltagarna uppleva hur naturen används som besöksmål på Eriksbergs naturreservat. Här vid kusten mellan Karlshamn och Ronneby finns Nordens största safaripark, gårdsbutik med viltprodukter och konferenscenter. Eriksberg tar frågan om hållbarhet på största allvar, menar Katja Lindkvist.

– Vi hade också besök av chefen för Blekinge museum och en marinarkeolog från Länsstyrelsen i Blekinge som berättade om skeppsvraket Gribshunden utanför Ronneby: Varför finns det ett så stort internationellt intresse för resterna av ett skepp från 1490-talet?


Text: Eva Nelsson

När kultur är resans mål

Kursen är en uppdragsutbildning som genomförs i samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne och Region Blekinge med stöd från Tillväxtverket.

Kursdeltagarna möter praktiska exempel på utveckling av strategier för att stödja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar i Skåne och Blekinge.

Kursens teman

  • Kulturarv och samtidskonst som besöksmål
  • Naturen som besöksmål – breddat utbud genom kultur
  • Hur formuleras en ny destinationsprofil?
  • Nya former för kulturupplevelser