lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Psykologi: risk, prestation och arbetsorganisation

Forskningsmiljön inom psykologi bedriver forskning inom och mellan de tre fälten riskpsykologi, prestationspsykologi och organisationspsykologi.


Forskargruppen driver flera olika integrerade forskningsprojekt, där bland annat kommuner, organisationer och företag i Helsingborgsregionen är med och tar fram frågeställningar och riktlinjer.

Forskningsmål

Forskningen är inriktad på tre huvudområden; organisationspsykologi, riskpsykologi och prestationspsykologi. Forskargruppens fokus ger möjligheter att undersöka flera frågeställningar med ett högt tillämpat värde. Några exempel på frågor är följande:

  • Prestation under akut stress i högstressyrken
  • Orsaker till fel och misstag i riskverksamheter
  • Beslutsfattande i arbetsorganisationen
  • Ledarskapets betydelse för prestationen
  • Kronisk stress och dess effekter på arbetsprestationen
  • Human Factors (människa-teknikinteraktion) i riskverksamheter
  • Kommunikationen och ledarskapets betydelse för prestation under stress

Forskargruppen

Forskargruppen består av två disputerade forskare med bred erfarenhet av psykologisk forskning och undervisning. Forskarna har erfarenhet av projekt i samarbete med bl.a. Försvarsmakten, Strålsäkerhetsmyndigheten, Vägverket och Luftfartsverket.

Magnus Lindén arbetar med personlighetspsykologi och stresspsykologi vid arbete i högstressmiljöer. Ilkka Salo är inriktad på kognitiv psykologi och industri- och organisationspsykologi. Främst inom områdena bedömningar och beslutsfattande samt psykologiska och organisatoriska aspekter av säkerhet.

Kontakt

Magnus Lindén, lektor i psykologi
Magnus_R.Larsson@psy.lu.se
046-222 17 23, 042-35 65 47

Ilkka Salo, lektor i psykologi
Ilkka.Salo@psy.lu.se
046-222 87 42, 042-35 65 47