lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Samarbeta med forskare och lärare

Genom innovationer och annan samverkan kommer utbildning och forskning till nytta. Lunds universitet definierar innovationer som nya framgångsrika produkter, tjänster eller processer och arbetssätt.


Campus Helsingborg bjuder in allmänhet, politiker, näringsliv och medier till universitetet för att diskutera frågor som är viktiga för regionen och näringslivet. Vi samarbetar också med skolor för att tidigt väcka intresse för högre utbildning.

Vi vet att gränsöverskridande samarbeten bidrar till att hitta lösningar på framtidens stora frågor. Därför satsar vi på tillämpad forskning i nära samverkan mellan stad, universitet och näringsliv. Ta gärna kontakt med vår näringslivskoordinator Magnus Adenskog för att diskutera olika möjligheter att samarbeta med Campus Helsingborg.

Kompetensutveckla dina medarbetare

Genom Lund University Commissioned Education (LUCE) skräddarsyr universitetet utbildningar åt företag och organisationer. Uppdragsutbildningen baseras på den samlade kompetensen från universitetets forskare och lärare. Våra utbildningar är ständigt aktuella, baserade på de senaste forskningsrönen och ofta tvärvetenskapliga för att täcka våra uppdragsgivares behov.

Universitetet erbjuder även kontakt med forskare, som på olika sätt kan bidra till företags och organisationers utveckling. 

Kontakt

Vill du samarbeta med Campus Helsingborg? Kontakta gärna Magnus Adenskog, samverkanskoordinator
Tel: 042-35 66 05
e-post: magnus.adenskog@ch.lu.se