Strategiska satsningar 2019-2023

Forskarskola i retail management, nytt centrum för arbetarhistoria och testmiljöer för samhällslösningar. Det är några av de verksamheter som startar på Campus Helsingborg när Lunds universitet satsar 35 miljoner kronor över fem år på sju initiativ, som ska stärka och utveckla forskningen och utbildningsutbudet.

 • Strategic Communication: Behavioural Data Analysis

  Koordineras av Howard Nothhaft, Institutionen för strategisk kommunikation, Samhällsvetenskapliga fakulteten, howard.nothhaft@isk.lu.se.
 • En strategisk plattform för politisk kommunikation

  Koordineras av Nils Gustafsson, Institutionen för strategisk kommunikation, Samhällsvetenskapliga fakulteten, nils.gustafsson@isk.lu.se.
 • Urban Social Innovation – en inramning för välfärdsarbete i förändring

  Koordineras av Marcus Knutagård, Socialhögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten, marcus.knutagard@soch.lu.se.
 • Kulturens rum och kreativitetens villkor

  Koordineras av Cecilia Fredriksson, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten, cecilia.fredriksson@ism.lu.se.
 • Förstärkning av forskningsöverbyggnad och skapande av forskarskola inom retail management

  Koordineras av Ulf Johansson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, ulf.johansson@fek.lu.se.
 • Historisk arbetslivsforskning

  Koordineras av Mikael Ottosson, Historiska institutionen, Humanistiska och teologiska fakulteterna, mikael.ottosson@hist.lu.se.
 • Core of Extended Engineering

  Koordineras av Christin Lindholm, Institutionen för datavetenskap, Lunds Tekniska Högskola, christin.lindholm@cs.lth.se.
Samarbeta med forskare och studenter

Samarbeta med forskare och studenter

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2019-05-20