Temakonferens 13 november: Trygga och attraktiva stadskärnor


Platsutvecklare står inför nya utmaningar när det gäller att förstå sin stad genom människors upplevelser, berättelser och rykten kring trygghet. Denna temakonferens handlar om hur invånare och besökares föreställningar om trygghet kan hanteras kommunikativt i platsutvecklingsarbete.

På denna temakonferens får du ta del av:

  • Aktuell forskning om attraktivitet, trygghet och kriskommunikation
  • Goda exempel på innovativ platssamverkan
  • Konkreta åtgärder och praktiska tips för att skapa trygga och attraktiva platser

Program

Kommunikation för en tryggare stadskärna: insikter från det pågående forskningsprojektet ”Rädslans geografi”

Cecilia Cassinger, universitetslektor och forskningsledare i projektet, Lunds universitet | Ola Thufvesson, universitetslektor, Lunds universitet | Jörgen Eksell, universitetslektor, Lunds universitet | Maria Månsson, universitetslektor, Lunds universitet.

Berättad historia som utgångspunkt för innovativ platsutveckling

Elisabeth Högdahl, universitetslektor, Lunds universitet och Jessica Engvall, kommunikationsstrateg, Helsingborgs stad.

Platssamverkan i praktiken för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer

Per Eriksson,VD City i samverkan, Stockholm.

Destination Image repair during crisis – om att skapa en positiv bild av en destination i kris (på engelska)

Eli Avraham, professor i kommunikation, Haifa University, Israel.

Att bygga tryggt – ur arkitektens synvinkel

Gunilla Wembe, arkitekt SAR/MSA, Sweco

Hur tryggar vi handelns utsatthet för brott?

Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel

Workshop om utvecklingsarbete på tema trygghet i svenska stadskärnor

Diskussion av föredragen och erfarenhetsutbyte i grupp.


Reservation för eventuella ändringar i programmet.

Välkommen!

Läs mer och anmäl dig till konferensen

Temakonferensen arrangeras av Lunds universitet, Campus Helsingborg och Svenska Stadskärnor.


Om konferensen

Tid:
13 november kl. 9.00–16.00

Plats:
Campus Helsingborg,
Universitetsplatsen 2

Kontakt:
cecilia.cassinger@isk.lu.se

Sidansvarig: eva.nelsson@ch.lu.se | 2019-11-18