lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Oops, an error occurred! Code: 20170501004113358166b0
Denna sida på svenska This page in English

Utbildningsvetenskap: framtidens lärandemiljö

Idag har vi begränsad kunskap om vilken roll hjärnan spelar för hur vi förstår och lär oss språk. Mer kunskap ger möjligheter att utveckla teknik och pedagogik för att förbättra villkoren för dem som behöver inlärningsstöd.


På senare år har nya, flervetenskapliga forskarkonstellationer vid Lunds universitet tagit ledningen när det gäller frågor om sambandet mellan språk, beteende, inlärning och hjärna.

På flera områden har man börjat sätta internationellt avtryck. Det handlar om språk, inlärning, hur hjärnan bearbetar språks rytm och melodi, språk och gester, läsning och skrivning i realtid och dyslektikers svårigheter och möjligheter.

Bättre stöd till elever

Gruppen för ögonrörelsemätning vid Humanistlaboratoriet studerar lärande genom att mäta elevers visuella beteende. Detta ligger till grund för utformandet av framtidens lärandemiljö, där det bland annat blir möjligt att ge bättre stöd till elever med läs-, skriv- och räknesvårigheter och att anpassa läroböcker och läromedel efter elevernas förmåga.

Kontakt

Roger Johansson, professor
Institutionen för utbildningsvetenskap
Roger.Johansson@uvet.lu.se
042-35 65 44

Marianne Gullberg, professor
Språk- och litteraturcentrum
Marianne.Gullberg@ling.lu.se
046-222 03 89