lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Program fredag 19 maj

Pia Kinhult, strategisk rådgivare på The European Spallation Source (ESS) och Örjan Sölvell, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

8.30–9.30 | Powerstart med tema ESS

The European Spallation Source (ESS) är en av världens främsta forskningsanläggningar och en nationell angelägenhet. Pia Kinhult, strategisk rådgivare på ESS och Örjan Sölvell, professor i företagsekonomi och grundare av Centre for strategy and competitiveness (CSC) vid Handelshögskolan i Stockholm belyser potentialen för regional och nationell utveckling runt en sådan anläggning. Efterföljande paneldiskussion med Vinnova, Tillväxtverket och IUC.

9.30–10.00 | Speed meeting och Speed coaching

Detta är fora för möten mellan olika aktörer där vi knyter nya kontakter och fördjupar och förädlar idéer från torsdagens sessioner.

Fika finns framdukat hela förmiddagen

10.00–11.30 | Speakers' corner

Speakers' corner är korta föredrag med relevanta frågeställningar som knyter an till konferensens teman och intentioner att skapa viktiga kontakter för framtiden.

Akademin för smart specialisering
Håkans Spjuth, Karlstad universitet

Den digitala turisten – finns den?
Malin Zillinger, Lunds universitet

Dialogforum för handel och forskning
Lena Strålsjö, Handelsrådet

Effektiv språkutveckling för god integration
Ulrika Westrup, Lunds universitet och Annika Nilsson, FoU Helsingborgs stad

Entrepreneurial Buddy - diversity in Higher Education
Sarah Blichfeldt, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Eskilstunautmaningen
Lennart Engelhardt, Eskilstunautmaningen och Karin Holmberg, Eskilstuna kommun

EUniverCities ger tillväxt och kontakter
Lise-Lotte W Järvinen, Linköpings kommun

Expertkompetens flyttar fram akademins positioner för livslångt lärande
Hans Hansson och Malin Rosqvist, Mälardalens högskola

FoI med RRI - möt samhällsutmaningarna med samverkan
Cissi Askwall, Vetenskap och Allmänhet

Forskarturnén – ett samverkansprojekt mellan Lunds universitet och de skånska folkbiblioteken
Åsa Grunning, Lunds universitet

Hur kan det digitala gränssnittet mellan akademi och näringsliv se ut?
Anne Elerud-Tryde

KLOSS-Net, nationellt nätverk för ansvariga för strategisk samverkan
Johan Blaus, KTH

Kommuner som forskningsaktiva aktörer - konceptet Forskningskommun inom miljö och samhällsplanering
Therese Jephson, Kommunförbundet Skåne och Bengt Persson, SLU Alnarp

Kärlek, forskning och omvärldsanalys - välkommen i Kunskapsklubben!
Hedvig Weibull, Folkuniversitetet

Lära för livet med samverkan under utbildningen
Gabriella Mast-Weggeman, Mälardalens högskola

Miljöbron hjälper studenter hjälpa företag
Helena Ensegård, Miljöbron Skåne

Om relationen mellan satelliter, STINA och offentlig processinnovation
Magnus Hoppe, Mälardalens högskola

Samverka med Samverkare!
Anders Svalin, Linnéuniversitetet och Unilink

Supplemental Instruction – How it works!
Leif Bryngfors, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Utbyte av empiri och utbildning – Samverkan mellan Skåne Nordväst och Utbildningsvetenskapen på Campus Helsingborg
Ingmar Karlsson, Lunds universitet

Vegetationens betydelse i den urbana miljön
Torleif Bramryd, Lunds universitet

10.00–11.30 | Forskarpresentationer

Paper sessions är interaktiva forskningsprojekt, i olika faser, som presenteras och diskuteras i mindre seminarier.

11.45–12.45 | Insikt, avsikt och avslut

Rolf Elmér, regionchef Svenskt Näringsliv, Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna Syd, Stephan Müchler, VD Sydsvenska Handelskammaren och Lunds universitet. Stafettpinnen överlämnas till arrangören av HSS 2019.

12.45 | Lunch på plats eller to go