lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Program fredag 19 maj

Pia Kinhult, strategisk rådgivare på The European Spallation Source (ESS) och Örjan Sölvell, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

8.30–9.45 | Powerstart med tema ESS

The European Spallation Source (ESS) är en av världens främsta forskningsanläggningar och en nationell angelägenhet. Pia Kinhult, strategisk rådgivare på ESS och Örjan Sölvell, professor i företagsekonomi och grundare av Centre for strategy and competitiveness (CSC) vid Handelshögskolan i Stockholm belyser potentialen för regional och nationell utveckling runt en sådan anläggning. Efterföljande paneldiskussion med Vinnova, Tillväxtverket och IUC.

I nordvästra Lund byggs the European Spallation Source (ESS). Foto: ESS/Team Henning Larsen Architects.

9.45–10.15 | Speed meeting och Speed coaching

Detta är fora för möten mellan olika aktörer där vi knyter nya kontakter och fördjupar och förädlar idéer från torsdagens sessioner.

Fika finns framdukat under förmiddagen

9.45–11.45 | Forskarpresentationer

Paper sessions är interaktiva forskningsprojekt, i olika faser, som presenteras och diskuteras i mindre seminarier.

Läs mer om forskarpresentationerna

10.15–11.45 | Speakers' Corner

Speakers' corner är korta föredrag med relevanta frågeställningar som knyter an till konferensens teman och intentioner att skapa viktiga kontakter för framtiden.

Digitalisering och lärande
Plats: Helsingborgs Konserthus, Lilla scenen.

Entreprenörskap och kunskapsutveckling
Plats: Helsingborgs stadsteater, Foajéscenen.

Entreprenörer i akademin
Plats: Dunkers kulturhus, Konsertsalen.

Hållbar kompetensförsörjning
Plats: Helsingborgs Konserthus, Markelius.

Hållbar samverkan
Plats: Helsingborgs stadsteater, Lillans foajé.

Hållbar samhällsutveckling
Plats: Helsingborgs stadsteater, Lillan.

Läs mer om presentationerna i Speakers' Corner

12.00–12.45 | Insikt, avsikt och avslut

Rolf Elmér, regionchef Svenskt Näringsliv, Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna Syd, Stephan Müchler, VD Sydsvenska Handelskammaren och Annika Olsson, rektor för Campus Helsingborg. Stafettpinnen överlämnas till arrangören av HSS 2019.

12.45 | Lunch på plats eller to go