lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Program fredag 19 maj

Pia Kinhult, strategisk rådgivare på the European Spallation Source (ESS) och Örjan Sölvell, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

8.30–9.45 | Powerstart med tema ESS

Plats: Helsingborgs stadsteater, Karl Johans gata 1


The European Spallation Source (ESS) är en av världens främsta forskningsanläggningar och en nationell angelägenhet. Pia Kinhult, strategisk rådgivare på ESS och Örjan Sölvell, professor i företagsekonomi och grundare av Centre for strategy and competitiveness (CSC) vid Handelshögskolan i Stockholm belyser potentialen för regional och nationell utveckling runt en sådan anläggning.

Efterföljande paneldiskussion med Stefan Larsson, regionchef Syd på Tillväxtverket, Joakim Appelquist, direktör och avdelningschef för Vinnovas internationella avdelning och Anna Hall, vice VD för IUC Syd.

I nordvästra Lund byggs the European Spallation Source (ESS). Foto: ESS/Team Henning Larsen Architects.

9.45–10.15 | Speed meeting och Speed coaching

Detta är fora för möten mellan olika aktörer där vi knyter nya kontakter och fördjupar och förädlar idéer från torsdagens sessioner.

Speed meeting
Plats: Helsingborgs Konserthus, Markelius

Speed coaching
Plats: Helsingborgs stadsteater, Foajén

Fika finns framdukat under förmiddagen

9.45–11.45 | Paper sessions

Välj om du vill delta i Paper sessions eller Speakers' Corner. Paper sessions är interaktiva forskningsprojekt, i olika faser, som presenteras och diskuteras i mindre seminarier.

Paper session 1: Hållbara samverkansmodeller och samverkansforskning
Plats: Dunkers kulturhus, sammanträdesrum

Paper session 2: Interaktiv forskning och arbetslivsutveckling
Plats: Dunkers kulturhus, Konsertsalen

Läs mer om Paper sessions

10.15–11.45 | Speakers' Corner

Välj om du vill delta i Paper sessions eller Speakers' Corner. Speakers' Corner är korta föredrag med relevanta frågeställningar som knyter an till konferensens teman och intentioner att skapa viktiga kontakter för framtiden.

Digitalisering och lärande
Plats: Helsingborgs Konserthus, Lilla salen

Entreprenörskap och kunskapsutveckling
Plats: Helsingborgs Konserthus, konferensrum

Entreprenörer i akademin
Plats: Helsingborgs stadsteater, Foajéscenen

Hållbar kompetensförsörjning
Plats: Helsingborgs Konserthus, Markelius

Hållbar samverkan
Plats: Helsingborgs stadsteater, Storan

Hållbar samhällsutveckling
Plats: Helsingborgs stadsteater, Lillan

Läs mer om presentationerna i Speakers' Corner

12.00–12.45 | Insikt, avsikt och avslut

Plats: Helsingborgs stadsteater, Storan

  • Rolf Elmér, regionchef Svenskt Näringsliv
  • Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna Syd
  • Stephan Müchler, VD Sydsvenska Handelskammaren
  • Anna Hall, vice VD för IUC Syd
  • Annika Olsson, rektor vid Campus Helsingborg

Stafettpinnen överlämnas till arrangören av HSS 2019.

12.45 | Lunch på plats eller to go

Plats: Helsingborgs stadsteater och Helsingborgs Konserthus