Om 20-årsjubileet


År 2020 firar Campus Helsingborg 20 år. Under två decennier har vi brutit ny mark inom forskning och utbildat framtidens socionomer, ingenjörer, kommunikationsstrateger, modevetare och ledare inom servicebranschen. Det vill vi fira!


Campus Helsingborg är en del av Lunds universitet, ett av världens hundra mest framstående universitet. Verksamheten präglas av nyfiken tvärvetenskaplig, gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och organisationer.

Vi står idag inför stora globala utmaningar inom miljö och klimat, hälsa, migration, digitalisering och demografiska förändringar. Campus Helsingborgs forskare, studenter och medarbetare bidrar i samverkan med det omgivande samhället till att möta samtidens utmaningar genom kunskap och kompetens.

Vi bedriver internationellt förankrad forskning inom områden som utnyttjar och förstärker den regionala utvecklingen.

Under jubileumsåret bjuder vi in till aktiviteter där du kan bekanta dig med våra olika miljöer, ta del av aktuell forskning och debatt.

Alla är välkomna!Annika Olsson
Rektor Campus Helsingborg, Lunds universitet

Kontakt

Kontakt

Ida de Wit Sandström
Projektledare
ida.de_wit_sandstrom@ism.lu.se
Tel: 070-250 38 09

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2019-10-11