lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Artificiell intelligens i handeln

London

Seminarium

Tid: 2019-04-02 09:00 till: 12:00
Plats: Studio H55, Parapeten 2, 252 67 Helsingborg
Kontakt: info [at] handel [dot] lu [dot] se
Spara händelsen till din kalender


Frågorna kring AI och maskininlärning är många, och under en halvdag kommer vi att få lite olika perspektiv på frågan. Vi ser just nu hur ett nytt handelslandskap växer fram, med nya möjligheter och nya utmaningar – och inte minst ny teknik och nya aktörer.

Handeln blir allt mer informationsdriven, och en ny industri kring insamling, hantering och analys av kunddata växer fram. Det handlar dels om att lära sig om och förutse behov, men också om att kunna anpassa budskap och erbjudande.

Program

8.30–9.00 Kaffe och mingel

9.00–9.10 AI i handeln – hot eller möjlighet?

Ulf Johansson, Professor i Företagsekonomi vid Ekonomihögskolan Lunds universitet och Centrumledare för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.

9.10–9.50 Datorseende och maskininlärning för att analysera kunder och deras beteenden

Karl Åström, Samordnare för det industri/akademiska nätverket AIML@LU.

9.50–10.30 Från beslutsstöd till automatisering

Håkan Jonsson, Zalando Operations Data Products.

10.30–10.40 Fika

10.40–11.20 AI i det digitaliserade kundmötet – för stöd och skalbarhet

Johan Andersson, INGKA Group Digital

11.20–12.00 AI - Plattformisering och transparens på konsumentmarknader

Stefan Larsson, Universitetslektor vid Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds Tekniska Högskola

12.00 Avslutning med mingellunch

Anmäl dig

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms).