lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Öppen debatt: Vinster i vården – för vem och på vilket sätt?

Vård

Övrigt

Tid: 2019-04-12 14:00 till: 16:00
Plats: Mindpark (Auditoriet), Bredgatan 11 i Helsingborg
Kontakt: henrik [dot] loodin [at] ism [dot] lu [dot] se
Spara händelsen till din kalender


Hälso- och sjukvård och äldrevård är självklara delar av välfärden. Hur dessa verksamheter organiseras är inte lika självklart. Över 40% av vårdcentralerna i Region Skåne och drygt 50% i Region Halland drivs i privat regi - men betalas av respektive region. I många kommuner drivs en betydande del av äldrevården privat - men betalas av kommunen.

Innebär den ökade privatiseringen av vården en mer tillgänglig vård med god kvalitet för medborgare? För att svara på den frågan behöver vi förstå förhållandet mellan vinst, värde och kvalitet. Arrangörerna bakom debatten har utkommit med antologin Health Management. Vinst, värde och kvalitet i hälso- och sjukvård, som behandlar frågan ingående.

Vi välkomnar dig som vill ta del av ett samtal om vinst, värde och kvalitet i vården. I panelen finns politiker, forskare och representanter för verksamheten.

Frågor som tas upp är:

  • Lärdomar från boken Vinst, värde och kvalitet i hälso- och sjukvård
  • Ger privatiseringen av vården extra värden, vilka värden i så fall?
  • Vilka är spänningspunkterna i vårdens organiserande inför framtiden?

Program

Inledning: Vad säger forskningen om vinster i vården?

Kristofer Hansson, docent, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Lars Nordgren, docent, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Debatt (en timme)

  • Yvonne Augustin (S), 2:e vice ordförande, Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
  • Tommy Rydfeldt (L), vice ordf. i Hälso- och sjukvårdsutskottet, Region Halland
  • Stefan Bremberg, Chefläkare/Medicinsk chef, Capio Närsjukvård
  • Kristofer Hansson, docent, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
  • Lars Nordgren, docent, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Debattledare: Henrik Loodin, universitetslektor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Arrangör

Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Anmälan

Debatten är öppen och kostnadsfri. Anmälan sker till henrik [dot] loodin [at] ism [dot] lu [dot] se, tel: 042-35 66 65, mobil: 073-027 45 33.