lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Almedalsveckan 2018: Jämställda platser i praktiken

2018-07-05

Undersökningar visar att tjejer är fysiskt aktiva i mindre utsträckning än killar. Särskilt på spontana aktivitetsplatser ser vi att tjejer är kraftigt underrepresenterade.

Varför är det så? Vilka hinder finns för tjejer att ta plats? Och inte minst – vad kan vi göra åt det?

Med utgångspunkt i forskningsprojektet Equalizer diskuterar vi hur jämställda och inkluderade aktivitetsplatser kan skapas. Hur kan analys och teori omvandlas till prototyper i full skala?

Medverkande:

  • Elisabeth Högdahl, fil. dr etnologi, universitetslektor vid Lunds universitet, Campus Helsingborg
  • Emma Pihl, planeringsarkitekt FPR/MSA, Nyréns Arkitektkontor
  • Åsa Samuelsson, arkitekt SAR/MSA, Nyréns Arkitektkontor
  • Jesper Fundberg, fil.dr etnologi, lektor i idrottsvetenskap, Malmö universitet
  • Balqis Khattab, samhällsentreprenör och grundare av Möllans basement

Tid: torsdag 5 juli kl. 14.00–14.50
Plats: Strandgatan 16 A, Visby

Läs mer om seminariet på Region Gotlands webbplats