lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskningsfrukost: Hur navigerar tyska turister bland analoga och digitala informationsflöden? | 4 maj

2018-05-04

Vilka kanaler och vilka olika kombinationer använder turisterna i sin sökning efter information? Hur går det konkret till och vad är det som påverkar? När fattar man sina beslut om vilka attraktioner som ska besökas? Och hur har digitaliseringen påverkat processen?

Foto: Kjell Holmnér, Light vision.

Välkommen till presentation och diskussion av resultaten från ett pågående forskningsprojekt finansierat av BFUF – Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond. Läs mer om projektet

Eventet är kostnadsfritt men kräver föranmälan. För mer information eller anmälan till eventet, hör av dig till Maria Månsson senast den 30 april. Frukost serveras från kl. 9.30. Presentationen startar kl. 10.

Varmt välkomna!

Lena Eskilsson, Jan Henrik Nilsson, Malin Zillinger
Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Maria Månsson
Institutionen för strategisk kommunikation

Tid: fredag den 4 maj kl. 9.30
Plats: Campus Helsingborg, U203
Kontakt: maria.mansson@isk.lu.se