lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Konferens: En framtid vi skapar tillsammans | 25 maj

2018-05-25

Konferensen är ett samverkansinitiativ som under en dag för samman forskare från olika discipliner vid Lunds universitet med externa aktörer; brukare, socialarbetare, sociala entreprenörer och andra som arbetar med och vill skapa förutsättningar för en positiv samhällsutveckling.

Dagen vänder sig särskilt till dig som jobbar, forskar eller verkar inom socialt arbete, skola- och fritid, och vård- och omsorg. Syftet med dagen är ett utbyte av idéer och kunskap med utgångspunkt från att rådande samhällsutmaningar kräver nya sätt att samarbeta, tänka och verka.

Konferensen innehåller exempel, inspiration och lärdomar från samskapande projekt med målsättning att skapa en plattform för dialog, utbyte och att lägga grunden för nya samskapande projekt som möter behovsdrivna samhällsutmaningar.

Konferensen innehåller tre tematiska spår, varav du som anmäler ditt intresse kommer att kunna välja ett av dessa. Varje tema innehåller inspirerande exempel från pågående projekt och öppnar sedan upp för idélab där ni i mindre grupper bjuds in till att gemensamt skissa på nya utvecklingsprojekt.

Konferensens tre teman är:

1. Samskapande

2. Socialt arbete & digitalisering

3. Den socialt hållbara staden

Sista dag för intresseanmälan är den 30 april. För att skapa en bra bredd och blandning i de olika idélabben kommer vi att göra ett urval bland de som anmält sitt intresse till konferensen. I början av maj får du en bekräftelse på om du fått en plats till konferensen.

Läs mer om konferensen och gör en intresseanmälan