lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

OpenHack Helsingborg | 20–22 april

2018-04-20

Nu är anmälan öppen till OpenHack, som går av stapeln den 20–22 april i Helsingborg! Temat är att lösa samhällsproblem inspirerat av stadsförnyelseprojektet H+ och fokus kommer att ligga på "Smart Cities", hållbarhet och IoT-lösningar. Just nu söker OpenHack deltagare och funktionärer – anmälningar görs på OpenHack Helsingborgs webbplats www.hbg.openhack.io.

Under helgen samlas data-, tech- och kodningsintresserade personer för att med teknik och IoT lösa verkliga problem som t.ex. föroreningar, transport, avfallshantering och bristande vattentillgångar. OpenHack vill att alla personer med tech-intresse ska engagera sig eftersom att det inte är något krav att kunna koda, alla kan alltid bidra med något.

Hackathonet kommer att arrangeras på IKEA Digital mittemot Campus Helsingborg. Sponsorer för hackathonet är IKEA, Helsingborgs stad, Öresundskraft och THINK Accelerate. OpenHack är arrangör och projektgruppen består av ingenjörsstudenter från LTH, Campus Helsingborg.


OpenHack has opened the registrations for their 8th hackathon, which will take place on 20–22 April in Helsingborg!

In this edition, the theme is to solve social problems inspired by the H+ city project, and focus will be on Smart Cities, sustainability and IoT-solutions.

During the weekend, data-, tech- and coding-interested individuals gather in order to solve real problems such as pollution, transportation, waste management and lack of water resources with technology and IoT. OpenHack wants all tech enthusiasts to register since there’s no need to code, everyone can contribute with something.

At the moment, OpenHack is looking for participants and volunteers, register on the OpenHack Helsingborg website www.hbg.openhack.io.

The partners of the hackathon include IKEA, the Municipality of Helsingborg, Öresundskraft and THINK Accelerate. OpenHack is the organizer and the project team consists of engineering students from LTH, Campus Helsingborg.