lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

AI i offentlig sektor – från ax till limpa

2019-01-29

Detta blir den femte öppna fika-till-fika-workshopen om och kring forskning om artificiell intelligens vid Lunds universitet. Det övergripande temat är AI i den offentliga sektorn, med underteman som AI i demokratiska processer, AI i beslutsstöd och AI-driven offentlig service.

Tid: 29 januari kl. 9.30–15.15
Plats: Helsingborgen, Furutorpsgatan 47, Helsingborg
Anmälan: http://aiml.lu.se/events/registration/

Workshopen organiseras av Campus Helsingborg i samverkan med nätverket AIML@LU.


Preliminärt program

Fler programpunkter och workshopar är på gång. Programmet uppdateras med fler punkter efter hand.

9.30 Fika I och mingel

10.15 Introduktion till AIML@LU som nätverk och till dagens program

10.30–11.00 Så jobbar Helsingborg stad med AI

Martin Güll, Digitaliseringsdirektör Helsingborgs kommun, berättar om hur Helsingborg stad arbetar med AI just nu och hur staden vill arbeta med AI framöver. Martin kommer att prata om vilka områden staden vill använda AI inom, och vad staden ser för utmaningar och möjligheter med att implementera AI i verksamheten.

11.00–11.30 Bra att tänka på när man automatiserar (i) den offentliga sektorn

Jonas Ledendal, Lunds universitet, berättar om nya regler i GDPR som är relevanta när myndigheter automatiserar. Jonas är forskare vid Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet, och fokuserar på immaterialrätt, avtalsrätt, informationsteknologi, öppna data, molntjänster och personlig integritet.

11.30 Elite polarization in parliamentary democracies

Abstract: Many scholars have raised alarm regarding the role of polarization among political elites in the US Congress. In Europe, deep divisions surrounding especially globalization may pose challenges for the functioning of parliamentary democracy. However, we know little about how this has affected polarization among European political elites. Are the cultural and identity conflicts that characterize some modern democracies reflected among elites in an ‘affective’ or ‘identity’ polarization, similar to that discussed in US mass studies? To give a first answer to this question, we analyze debates in the Swedish Riksdag over a 20-year period, using a machine learning approach to classify general separations among party blocs. Presentationen ges på engelska.

Presentatör: Hanna Bäck, Lunds University

12.00 Lunch

13.00–14.30 Workshop session

Workshop ii: Rättsliga aspekter på AI – planerad universitetskurs
Hösten 2019 ger Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet för första gången en kurs om rättsliga aspekter på AI. Kursen kommer bland annat att behandla rättsliga frågor gällande AI i relation till affärsjuridik, miljöskydd, offentlig förvaltning och domstolsväsendet, transportsektorn, utbildning, arbetsmarknaden, media och underhållning. Den kommer att ges både på svenska och engelska, 7.5 hp halvfart. Ulrika Wennersten (kursansvarig) och Jonas Ledendal inleder workshopen med en översikt av kursen – och därmed också av området. Därefter tar de gärna emot återkoppling och förslag på andra aspekter att beakta i den fortsatta utvecklingen av kursen.

14.30–15.00 Sammanfattning, avslutning och på gång 2019

15.00 Fika II


Anmälan: http://aiml.lu.se/events/registration/

Andra arrangemang från AIML@LU: http://aiml.lu.se/events/

Gå med i nätverket eller prenumerera på sändlistan: http://aiml.lu.se/nwreg/

Kontaktpersoner

magnus.adenskog@ch.lu.se
karl.astrom@maths.lth.se
stefan.larsson@lantm.lth.se
jonas.wisbrant@cs.lth.se