lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Campus Helsingborgs styrelse

Styrelsen vid Campus Helsingborg har i uppdrag att utveckla, samordna och utvärdera verksamheten vid Campus Helsingborg. Styrelsen ska också samverka med regionens näringsliv, kommuner och andra organisationer.


Campus Helsingborgs styrelse är sammansatt av: ordförande, rektor vid Campus Helsingborg, två allmänrepresentanter, representanter från fakulteter och institutioner samt tre studentrepresentanter.

Ledamöter i styrelsen

 • Bo Ahrén, ordförande, vicerektor för samverkan vid Lunds universitet
 • Annika Olsson, rektor Campus Helsingborg
 • Ann-Kristin Wallengren, prodekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Elsa Trolle Önnerfors, vicedekan, Juridiska fakulteten
 • Annika Mårtensson, prorektor, Lunds Tekniska Högskola
 • Erik Renström, dekan, Medicinska fakulteten
 • Christofer Edling, dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Nils Gustafsson, prefekt, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Anette Svingstedt, prefekt, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg
 • Carin Stoeckmann, VD Byggmästar'n i Skåne
 • Tre studentrepresentanter