lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Campusgruppen

Möten med representanter för alla verksamheter vid Campus Helsingborg äger rum tre gånger per termin.


Syftet är framförallt utbyte av information och erfarenheter mellan de olika verksamheterna. Rektor informerar också om aktuella frågor.

Representanter i Campusgruppen

 • Annika Olsson, ordförande, Utvecklingsenheten
 • Karin Jönsson, Biblioteket
 • Lars Harrysson, Socialhögskolan
 • Karin Hjalmarsson, Institutionen för utbildningsvetenskap
 • Carina Argelius, Lunds Tekniska Högskola
 • Britta Persson, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Petra Larsson, Avdelningen för modevetenskap
 • Lars Olsson, LDC
 • Ulla Urde, Sektionen Student och utbildning
 • Astrid Johnsson, Sektionen Student och utbildning
 • Heba Elali, LU Service
 • Lena Rolén, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Magnus Adenskog, Utvecklingsenheten
 • Sanna Trygg, Utvecklingsenheten
 • Jerker Jacobsson, Utvecklingsenheten
 • Carola Fors, Utvecklingsenheten
 • Tre studentrepresentanter