lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Campusgruppen

Möten med representanter för alla verksamheter vid Campus Helsingborg äger rum tre gånger per termin.


Syftet är framförallt utbyte av information och erfarenheter mellan de olika verksamheterna. Rektor informerar också om aktuella frågor.

Representanter i Campusgruppen

 • Annika Olsson, ordförande, Utvecklingsenheten
 • Karin Jönsson, Biblioteket
 • Anna-Lena Strid, Socialhögskolan
 • Staffan Blomberg, Socialhögskolan
 • Lars Harrysson, Socialhögskolan
 • Anders Persson, Institutionen för utbildningsvetenskap
 • Lise Jensen, Lunds Tekniska Högskola
 • Britta Persson, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Lars Olsson, LDC
 • Carina Argelius, Sektionen Student och utbildning
 • Carola Fors, LU Service
 • Heba Elali, LU Service
 • Lena Rolén, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Magnus Adenskog, Utvecklingsenheten
 • Jerker Jacobsson, Utvecklingsenheten
 • Eva Nelsson, Utvecklingsenheten
 • Tre studentrepresentanter