lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Husstyrelsen

På Campus Helsingborg finns en husstyrelse som är beställare av infrastruktur och gemensam service. Husstyrelsen har det operativa ansvaret för hantering av frågor som rör infrastruktur, service och lokaler.


Ansvaret omfattar undervisningslokaler, gemensamma utrymmen och lärosalar, IT-stöd, vaktmästeri, reception, posthantering, kopiering och liknande frågor. Husstyrelsen har också ansvar för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid Campus Helsingborg.

Ledamöter i husstyrelsen

 • Jerker Jacobsson, ordförande, Utvecklingsenheten
 • Annika Olsson, Utvecklingsenheten
 • Veronica Åberg, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Jörgen Eksell, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Lars Harrysson, Socialhögskolan
 • Daniel Sjöberg, Lunds Tekniska Högskola
 • Andreas Svensson, Lunds Tekniska Högskola
 • Emma Severinsson, Institutionen för kulturvetenskaper
 • Magnus Svensson, Juridiska institutionen
 • Sinikka Neuhaus, Institutionen för utbildningsvetenskap
 • Anders Persson, Institutionen för utbildningsvetenskap
 • Jan-Erik Sundin, LU Byggnad
 • Eir Saemundsdottir, LU Byggnad
 • Heba Elali, LU Service
 • 2–3 studentrepresentanter