lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Strategiska utskottet

Under 2017 inrättades ett strategiskt utskott, som har ansvar för att arbeta med strategisk verksamhetsutveckling.


Det strategiska utskottet ansvarar vidare för att ta fram förslag till strategisk plan och göra urval av ansökningar till Plattformen (Helsingborgs stads finansiering).

Representanter i strategiska utskottet

 • Annika Olsson, ordförande, Utvecklingsenheten
 • Carina Sjöholm, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Mats Heide, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Marcus Knutagård, Socialhögskolan
 • Daniel Sjöberg, Lunds Tekniska Högskola
 • Catharina Sternudd, Lunds Tekniska Högskola
 • Patrik Lindskoug, Juridiska fakulteten
 • Markus Idvall, Institutionen för kulturvetenskaper
 • Lisa Thelin, Samverkansavdelningen
 • Jerker Jacobsson, Utvecklingsenheten
 • Eva Nelsson, Utvecklingsenheten
 • Magnus Adenskog, Utvecklingsenheten
 • Två studentrepresentanter

Strategisk plan 2018–2022