lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Lokalbokning

Lokalerna som vi använder på Campus Helsingborg hyrs ut av LU Byggnad, med två undantag. Sammanträdesrummet Pålsjö (C111) finansieras gemensamt av verksamheterna och kan bokas utan debitering. C548 hyrs av Socialhögskolan och efter deras schemaläggning är alla välkomna att boka salen till samma kostnad som liknande salar.

Beställning av lokaler

Lokalbokningen är under terminstid bemannad kl. 09.00–15.00 helgfri mån–fre (med undantag för möten eller sjukdom) och nås via lokalbokning@ch.lu.se. Vi besvarar ditt mejl senast arbetsdagen efter det mottagits. Alla bokningar sker i bokningssystemet TimeEdit.

Schemabokning: Bokningar som ska synas i studenternas schema beställer du via mejl till lokalbokningen.

Lokalbokning: Bokningar som inte ska finnas med i ett kursschema kallas lokalbokningar. Du kan dels göra lokalbokningar genom att mejla till lokalbokningen och dels via TimeEdits webbplats. För att boka via webb behöver du ha ekonomisk befogenhet för det kostnadsställe som du vill beställa lokaler till.

Översikt av alla lokaler på Campus Helsingborg – med angivna priser

Läs mer om lokalbokning via TimeEdit och ekonomisk befogenhet

Utrustning i lokalerna

Alla undervisningssalar har whiteboard och projektorduk. Pennor till tavlan står institutionerna för. Salarna ska vara möblerade i skolsittning. Möblerar du om – glöm inte att möblera tillbaka igen.

På Campus Helsingborg finns tillgång till följande lokaler:

  • 2 hörsalar med 120–240 platser
  • 24 undervisningssalar med 18–92 platser
  • 28 grupprum
  • 6 datorsalar med 12–24 platser
  • 4 sammanträdesrum

I alla undervisningssalar finns en fast monterad videoprojektor samt högtalare. I hörsalarna och C547 (48 platser) finns även en stationär dator.

Mikrofoner finns till salarna: U202, U203, E210, E230, E413, E421, C163 och C548. De hämtas och lämnas i receptionen.

Om du upptäcker något fel på salen eller utrustningen, anmäl detta till servicedesk@lu.se. Vid brådskande ärenden när det gäller tekniken, kontakta receptionen på 042-35 65 15 för att få hjälp.

Bokningsrapporter

TimeEdits webbplats kan du ta ut rapporter för olika kurser, studentgrupper, lokaler och personal etc. Campus Helsingborg har två ingångar i TimeEdit, en för studenter och en för personal. Studentingången är öppen, till skillnad från personalingången som kräver inloggning med Lucat-id. På personalingången finns mer information och fler sökalternativ.

Hyra av E7 och konferensrum på Mindpark

Campus Helsingborg och Mindpark har för 2019 en överenskommelse beträffande hyra av konferenslokaler. Bokningar görs via e-post helsingborg@mindpark.se.

Information om priser och rabatter

Bokningsformulär: konferensrummet "Penthouse" på E7

Bokningsformulär: konferensrum på Mindpark